Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Utworzono: poniedziałek, 15 luty 2021 Opublikowano

 Miesiąc marzec  2021

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 lutego obejmujący okres żywienia:

od 1 marca  do 31 marca   2021 r.

( 23 dni robocze)  kwota za obiady 80,50 zł .

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  od kwoty podanej poniżej .

Wysokość wpłaty za miesiąc marzec

(23dni):  80,50 zł ( 3,50zł x 23 dni = 80,50 zł)

Sunday the 28th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.