AKTYWNA TABLICA

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18 marzec 2019

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach.

W ramach programu do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe. Uatrakcyjni to prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi duży komfort użytkowania. Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku. Trudno dziś sobie wyobrazić współczesne nauczanie bez użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych właściwie we wszystkich przedmiotach w zakresie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Kształcenie umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz zasobów i komunikacji w sieci, kładące nacisk na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, jest nie tylko aspektem ułatwiającym przyswajanie wiedzy przez ucznia i nauczanie przez nauczyciela. To również bardzo ważny proces wspierający dzieci i młodzież w rozwijaniu wielu kompetencji przydatnych w życiu codziennym. Technologie informacyjno-komunikacyjne niewątpliwie wpływają na szybkość uczenia się, choćby ze względu na łatwy i błyskawiczny dostęp do potrzebnych informacji. Dodatkowo multimedialność zasobów elektronicznych zwiększa atrakcyjność tematów, które uczniowie powinni omówić wraz z nauczycielem, co także ułatwia przyswajanie treści.

W ramach programu powołano e- koordynatora, który brał udział w spotkaniach koordynatorów innych szkół w ramach międzyszkolnej sieci współpracy. Wyznaczono również  zespoły samokształceniowe. Do ich zadań należało monitorowanie wykorzystania tablicy, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć.

 Spotkania e- koordynatorów:

 8 listopada 2018 roku w PSP w Sławnie odbyło się I spotkanie w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica".

W obradach uczestniczyli e- koordynatorzy:

 • PSP w Słąwnie - p. Maria Sentkiewicz,
 • PSP w Wolanowie - p. Beata Stanik,
 • PSP w Mniszku - p. Lidia Poprawska.

Przebieg spotkania:

 • Ułożenie planu działania;
 • Ustalenie przedmiotów, terminów i tematyki lekcji otwartych;
 • Wymiana kontaktów do współpracy z nauczycielami specjalistami;
 • Wymiana informacji na temat możliwości szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

11 marca 2019 r. w PSP w Wolanowie odbyło się II spotkanie w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica".

W obradach uczestniczyli e- koordynatorzy oraz opiekunowie sal lekcyjnych wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Przebieg spotkania:

 • Omówienie zrealizowanych do chwili obecnej działań w ramach programu „Aktywna Tablica”.
 • Wymiana kontaktów do współpracy z nauczycielami specjalistami (język angielski, wychowanie przedszkolne, język polski, edukacja wczesnoszkolna, informatyka, matematyka).
 • Określenie organizacji kolejnych lekcji otwartych (przedmiot, terminy, tematy zajęć).
 • Wymiana informacji na temat możliwości szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • Omówienie doświadczeń, ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

 Dnia 13 maja 2019 r. w PSP w Mniszku odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica".

Ustalenia ze spotkania:

 • Stała współpraca e-koordynatorów i nauczycielskich zespołów samokształceniowych uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" na terenie gminy Wolanów.
 • Utworzenie na stronach internetowych każdej ze szkół uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w gminie Wolanów, zakładki „Aktywna Tablica", która będzie zawierała harmonogram lekcji otwartych, proponowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii TIK (tzw. Dobre praktyki) i bieżące sprawozdania z działań podejmowanych w ramach realizacji programu.

Lekcje otwarte

W ramach projektu "Aktywna tablica", by popularyzować nowoczesne technologie, w naszej szkole zorganizowano trzy lekcje otwarte dla wszystkich nauczycieli w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy".

Wykaz otwartych lekcji:

1. 14.11.2018 r. - temat: Progress Check 1 – powtórzenie i utrwalenie materiału  - liczebniki porządkowe i daty (klasa 4). Cel ogólny: utrwalenie słownictwa związanego z datą i kalendarzem. - prowadzący: p. Marta Stępień

2. 05.04.2019 r. - temat: Wybierz działanie - gra matematyczna (klasa 2). Cel ogólny: wykorzystanie ozbotów podczas zajęć z uczniami na zajęciach utrwalających tabliczkę mnożenia - prowadzący: p. Beata Stanik.

3. 08.05.2019 r. - temat: Pierwsze spotkanie z ozbotem (oddział przedszkolny).Cel ogólny: wykorzystanie tablicy interaktywnej i robotów „ozbotów” podczas zajęć w oddziale przedszkolnym - p. Beata Stanik.

Uczestniczenie w lekcjach otwartych w ramach sieci współpracy:

 1. 20.02.2019 r. - temat: "Poznaliśmy litery- umiemy czytać- mądra główka" (klasa 1szkoła podstawowa)
  Cel ogólny: rozwijanie umiejętności wykorzystania TI w nauce czytania- prowadzący nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- p. Małgorzata Duchnik.
 2. 25.02.2019 r. - temat: "Dbamy o naszą planetę. Segregujemy odpady." (klasa 1szkoła podstawowa)
  Cel ogólny: wykorzystanie TI w nauce - prowadzący nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- p. Małgorzata Duchnik.
 3. 25.03.2019 r. - temat: "Chętnie się z Tobą podzielę" (oddział przedszkolny)
  Cel ogólny: wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć z uczniami z oddziału przedszkolnego- prowadzący: nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- p. Wiesława Kalita.
 4. 25.04.2019 r. - temat: "Wiosna na łące i na polu" (klasa 1szkoła podstawowa)
  Cel ogólny: rozwijanie umiejętności wykorzystania TI w nauce - prowadzący nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- p. Małgorzata Duchnik.
 5. 17.05.2019 r. - temat: "Hobby i zainteresowania" (klasa 5 szkoła podstawowa)
  Cel ogólny: rozwijanie umiejętności wykorzystania TI w nauce nowego słownictwa- prowadzący nauczycielka języka angielskiego- p. Ewa Zjawińska.
 6. 11.06.2019 r. - temat: "Past Simple- czasowniki nieregularne" (klasa 5 szkoła podstawowa)
  Cel ogólny: rozwijanie umiejętności wykorzystania TI w nauce nowego słownictwa- prowadzący nauczycielka języka angielskiego- p. Małgorzata Drabik.

 

 Przykłady dobrych praktyk

CIEKAWE LINKI

https://otwartezasoby.pl/darmowe-zdjecia-z-sieci-skad-brac-jak-korzystac/

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/12-najlepszych-stron-z-materialami-do-tablicy-interaktywnej

KAHOOT - bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów - https://kahoot.com

CODE.ORG - https://code.org/ - nauka kodowania

PixBlocks: Nauka programowania, kodowania dla dzieci - https://pixblocks.com

E-DOŚWIADCZENIA W FIZYCE - http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

MATZOO.PL

http://www.matzoo.pl/sprawdziany/zestaw-2-moje-pierwsze-kieszonkowe_43_302

KLIKANOWO

https://klikankowo.jimdo.com/zaj%C4%99cia-komputerowe-kodowanie/

KALIGRAFOWANIE

http://www.kaligrafowanie.pl/?q=node/46

POJEMNOŚCI

https://learningapps.org/watch?v=pyfuonc7a01

PisuPisu.pl - GRY EDUKACYJNE

http://pisupisu.pl/

 PI-STACJA - MATEMATYKA

https://pistacja.tv/

Język angielski -nauka słówek z wymową online, strona przeznaczona dla dzieci - http://www.learningchocolate.com/

OEIIZK - www.oeiizk.edu.pl - Komputer w szkole: wiele scenariuszy lekcji różnych przedmiotów, w tym do zajęć reedukacji.

 

SCENARIUSZE

Sunday the 14th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.