AKTYWNA TABLICA

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18 marzec 2019

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. 

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od września 2018 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

W ramach programu w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbyło się szkolenie, które miało na celu przygotowanie kadry pedagogicznej do właściwego korzystania z tablic interaktywnych. Koordynatorem realizacji programu została  Beata Stanik, natomiast wszyscy nauczyciele sukcesywnie przeprowadzają lekcje posługując się nowoczesnym sprzętem. Scenariusze zajęć do lekcji znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.

W ramach współpracy w dniu 15 marca została powołana Międzyszkolna Sieć TIK, w skład której weszły:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

W ramach sieci nauczyciele wspierać będą wszelkie przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak aby tworzyć warunki do jak najlepszej jakości edukacji.      

Przykłady dobrych praktyk

CIEKAWE LINKI

MATZOO.PL

http://www.matzoo.pl/sprawdziany/zestaw-2-moje-pierwsze-kieszonkowe_43_302

KLIKANOWO

https://klikankowo.jimdo.com/zaj%C4%99cia-komputerowe-kodowanie/

KALIGRAFOWANIE

http://www.kaligrafowanie.pl/?q=node/46

POJEMNOŚCI

https://learningapps.org/watch?v=pyfuonc7a01

PisuPisu.pl - GRY EDUKACYJNE

http://pisupisu.pl/

 PI-STACJA - MATEMATYKA

https://pistacja.tv/

SCENARIUSZE

Monday the 22nd. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.