Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu ,,Mistrz Pięknego Czytania”.

W dniu 23 stycznia 2020 roku w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie odbył się Szkolny Konkurs ,,Mistrz Pięknego Czytania”, który przeznaczony był dla uczniów klas VI-VIII. Zadaniami konkursowymi było przeczytanie dwóch fragmentów utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy(czas prezentacji 2 minuty) oraz fragment tekstu przygotowany przez komisję(czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia nad własną interpretacją 4 minuty).
W konkursie wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły. Komisja konkursowa w składzie: p. Agata Augustyniak, p. Małgorzata Bisińska – Siara i p. Monika Gibała wybrała spośród uczestników 4 osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
Do etapu międzyszkolnego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę oraz Bibliotekę Szkolną przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Godek Anna, klasa 6b
2. Grzywacz Natalia, klasa 6b
3. Pieczeniak Antoni, klasa 6a
4. Woźniak Zuzanna, klasa 6b.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

Opracowała: Monika Gibała

Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka z życzeniami dla Biblioteki”

W dniu 13.11.2018r. komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Wertejuk, p. Bogusława Marszałek, p. Małgorzata Chrzanowska, p. Beata Rosińska, p. Anna Klusek, p. Małgorzata  Bisińska – Siara wyłoniła  laureatów konkursu.            
Wyniki przedstawiają się następująco:

Lp.

Miejsce lub wyróżnienie

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1.

I miejsce

Aleksandra Chodyra

III c

2.

II miejsce

Adam Czubak

III c

3.

III miejsce

Julia Golińska

III b

4.

wyróżnienie

Amelia Galińska

III a

5.

wyróżnienie

Aleksandra Golińska

III a

6.

wyróżnienie

Wiktoria Nowocień

III a

7.

wyróżnienie

Julian Janas

III b

8.

wyróżnienie

Zofia Kumoch

III b

9.

wyróżnienie

Weronika Pogoda

II a

10.

wyróżnienie

Aleksandra Sobczak 

III b

11.

wyróżnienie

Alan Starzyk

III b

 Organizator:
Biblioteka Szkolna PSP w Wolanowie

Szkolny Konkurs Plastyczny komiks ,,Nasza biblioteka”

W dniu 13.11.2018 r. komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Wertejuk, p. Bogusława Marszałek, p. Małgorzata Chrzanowska, p. Beata Rosińska, p. Anna Klusek, p. Małgorzata Bisińska – Siara wyłoniła laureatów konkursu.
Wyniki przedstawiają się następująco:

Lp.

Miejsce lub wyróżnienie

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1.

I miejsce

Anna Tokarska

VIII a

2.

II miejsce

Patrycja Durak

VI a

3.

II miejsce

Jan Czubak

III d gimn.

 

 Organizator:
Biblioteka Szkolna PSP w Wolanowie

Szkolny Konkurs Recytatorski „Polska – nasza Ojczyzna”

Dnia 7 października 2018 r. w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Polska – nasza Ojczyzna”, którego uczestnikami byli uczniowie klas III szkoły podstawowej.
Komisja w składzie: p. Elżbieta Wertejuk, p. Bogusława Marszałek, p. Monika Gibała.                               
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Lp.

Miejsce lub wyróżnienie

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1.

I

Aleksandra Chodyra

III c

2.

II

Jakub Szwaczyk

III c

3.

III

Adam Czubak

III c

4.

wyróżnienie

Aleksandra Golińska

III a

5.

wyróżnienie

Marcel Zieliński

III b

 

Finaliści konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy!

Organizatorzy:
Jolanta Prawda
Monika Gibała

”Nasza biblioteka” – komiks

R E G U L A M I N  KONKURSU  PLASTYCZNEGO
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Wolanowie ogłasza konkurs pod hasłem:
”Nasza biblioteka” – komiks

CELE KONKURSU:
 
• Zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.
 • Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności.
 • Prezentacja własnych dokonań twórczych.

ADRESACI KONKURSU:
• Uczniowie klas IV – VI, VII – VIII  szkoły podstawowej   oraz III gimnazjum.

Czytaj więcej...

Regulamin konkursu plastycznego „Kartka z życzeniami dla Biblioteki


I. Organizator konkursu: Biblioteka Szkolna PSP w Wolanowie.

II.  Cele konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
- zachęcanie uczniów do odwiedzin w bibliotece;
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.

III.  Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów  klas II –  III szkoły podstawowej.
2. Praca plastyczna ma ilustrować własną interpretację życzeń.
3.Format pracy – A 4.
4. Technika: kolaż, rysunek, wydzieranka, malowanie farbami lub kredkami,    układ kompozycji dowolny.

Czytaj więcej...

„CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w bibliotece szkolnej  w Wolanowie przeprowadzono  w dniu 7 czerwca 2018 r. kolejną edycję głośnego czytania najmłodszym.
Celem akcji było:

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • Wyrabianie pozytywnego nastawienia do czytania.
  • Promowanie głośnego czytania dzieciom.
  • Promocja nowości, zakupionych do biblioteki.

W tegorocznej edycji do czytania zaproszone zostały  władze  szkoły, nauczyciele i pracownicy.W

Czytaj więcej...

Konkurs na prezentację multimedialną „Nasza biblioteka” rozstrzygnięty

W dniu 4 maja 2016 r. komisja konkursowa w składzie:
p. Elżbieta Wertejuk – dyrektor ZSO – PSP i PG w Wolanowie,
p. Małgorzata Chrzanowska – dyrektor PSP w Wolanowie,
P. Bogusława Marszałek – dyrektor PG w Wolanowie,
p. Konrad Gałka – nauczyciel informatyki w Wolanowie
oceniła prace dostarczone na konkurs „Nasza biblioteka”. Przedmiotem konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej  prezentującej działalność biblioteki szkolnej. Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania techniki komputerowej i tworzenia prezentacji multimedialnych. Komisja oceniła prace pod względem formalnym i technicznym, zgodnie z kryteriami zapisanymi w regulaminie. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, a uczennice  otrzymają nagrody rzeczowe.

Komisja nagrodziła prace – Julii Bolek, uczennicy kl. II d gimnazjum oraz Natalii Siary, uczennicy kl. VI b szkoły podstawowej. Przyznano również dwa wyróżnienia za prace Katarzyny Głogowskiej i Marioli Rzeszot, uczennic kl. VI b. Dziękujemy za udział w konkursie.

Oprac. Jolanta Prawda

Konkurs na prezentację multimedialną "Nasza biblioteka"

Biblioteka ZSO – PSP i PG w Wolanowie ogłasza konkurs pod hasłem: „Nasza biblioteka”

  Regulamin konkursu na prezentację multimedialną „Nasza biblioteka”

 

Czytaj więcej...

Całoroczny konkurs na „Czytelnika Roku”

We wrześniu 20115 roku biblioteka szkolna ZSO – PG zaprosiła uczniów klas I - III do uczestnictwa w całorocznym konkursie na „Czytelnika Roku”.
Cele konkursu:

  • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • Doskonalenie umiejętności czytania;
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

W czerwcu podsumowano czytanie książek uczniów w klasach I - III.

Tytuł „Czytelnika Roku” zdobyła uczennica klasy I d Gibała Wiktoria i Kłys Paulina z kl. II c z ilością 49 przeczytanych książek

Czytaj więcej...

Regulamin konkursu plastycznego - ”Moja pierwsza książeczka z biblioteki”

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Wolanowie ogłasza konkurs pod hasłem:

”Moja pierwsza książeczka z biblioteki”

 

Czytaj więcej...

Sunday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.