„KRÓLOWA ŚNIEGU”- PREZENTACJA SPEKTAKLU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W dniu 05.02.2020 r. został wystawiony spektakl „Teatru z Klasą” pt. „Królowa Śniegu”, który obejrzeli rodzice , a dzień później przedstawienie zostało ponownie zaprezentowane dla wszystkich uczniów z PSP w Wolanowie. Spektakl teatralny został przygotowane przez 26 uczniów z koła teatralnego z klas 6a, 5a i 5b pod kierunkiem p. Anny Kosiec w ramach programu „Mój Teatr”.
Spektakl bardzo się podobał. Uczniowie zebrali pochlebne opinie publiczności- zarówno rodziców, jak i kolegów i koleżanek z innych klas oraz nauczycieli i dyrekcji szkoły.
Scenografia do przedstawienia została przygotowana przez panie: Annę Kosiec i Beatę Rosińską, a nagłośnieniem i fotografią zajmował się pan Konrad Gałka.

Anna Kosiec

 

Część I          Część II

UDZIAŁ „TEATRU Z KLASĄ” W 3 MŁODZIEŻOWYM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM W RADOMIU

W dniu 12.12.2019 r. grupa teatralna „Teatr z klasą” wzięła udział w 3 Młodzieżowym Przeglądzie Teatralnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu, którego organizatorami było PSP nr 14,Teatr Powszechny
im. J. Kochanowskiego w Radomiu, Teatr Resursa, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu a patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomia. Zespół z PSP z Wolanowa zaprezentował spektakl „Królowa Śniegu” i zajął II miejsce w konkursie, a Julia Szczęsna z naszego zespołu otrzymała wyróżnienie dla najlepszej aktorki. Zespół został uhonorowany statuetką i dyplomem dla szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele :p. Anna Kosiec i p. Konrad Gałka, dla którego szczególne podziękowania za filmowanie przedstawienia i zdjęcia.

 Opracowała Anna Kosiec

 

PRZEGLĄD TEATRALNY W MAZOWIECKIM INSTYTUCIE KULTURY W WARSZAWIE

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. odbyły się Prezentacje Teatralne zespołów objętych programem „Mój Teatr” w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

         W przeglądzie wzięło udział ponad 20 grup teatralnych ze szkół oraz ośrodków kultury z Mazowsza. Zespoły zaprezentowały zrealizowane przez siebie spektakle teatralne o różnorodnej tematyce, przygotowane pod okiem reżyserów, aktorów, choreografów- opiekunów artystycznych. Poziom przeglądu został oceniony jako bardzo wysoki i ambitny. Prezentacja wokalna, aktorska i choreograficzna została również przygotowana i zaprezentowana przez instruktorów- animatorów, prowadzących grupy. Udział w Przeglądzie dał możliwość pokazania dorobku grup, obejrzenia osiągnięć innych zespołów, był niezwykłą inspiracją i stworzył uczestnikom możliwość kontaktu ze sztuką wysoką oraz zaprezentowania się na profesjonalnej scenie teatralnej.

Czytaj więcej...

PRZEDPREMIEROWE WARSZTATY TATRALNE

         W dniu 29.11.20019 r. odbyły się ostatnie już, przedpremierowe warsztaty z opiekunem grupy teatralnej z Wolanowa- reżyserem, panem Sławomirem Krawczyńskim. Uczniowie zaprezentowali efekty swoich działań. Młodzi aktorzy przez wiele miesięcy systematycznie i sumiennie uczęszczali na zajęcia koła teatralnego, na których pod okiem p. Anny Kosiec szlifowali swój warsztat aktorski i przygotowywali się do wystawienia spektaklu pt.”Królowa Śniegu”. Uczestnicy uzyskali wiele cennych uwag i wskazówek, do przepracowania na ostatnich już próbach przed premierą.

Warsztaty teatralne z reżyserem

W dniu 15.11.20019r. w godz.12.30- 14.55 zostały zorganizowane w PSP w Wolanowie kolejne warsztaty teatralne. Reżyser - Pan Sławomir Krawczyński, który jest opiekunem artystycznym „TEATRU Z KLASĄ” udzielił nam wielu cennych wskazówek do dalszej pracy nad przygotowywaniem spektaklu „Królowa Śniegu”.
Uczniowie pracowali nad poszczególnymi scenami i poszukiwali ciekawych pomysłów na zaprezentowanie granej przez siebie postaci. Zajęcia rozwijały kreatywność, wyobraźnię, relacje społeczne. Uświadomiły, jak ważne jest w tak dużym zespole uważne obserwowanie kolegów i koleżanek podczas prezentacji, skupienie i koncentracja, aby można było uzyskać zadowalające efekty pracy. Uwagi, pomysły i wskazówki doświadczonego reżysera zostaną wykorzystane podczas dalszej pracy na zajęciach koła teatralnego. Wizyta ta była kolejnym etapem realizowanego pod patronatem Mazowieckiego Instytutu Kultury projektu „Mój Teatr”.

 

SPEKTAKL TEATRALNY W RESURSIE OBYWATELSKIEJ

W dniu 18.10.2019 uczniowie z klas ósmych, siódmych i szóstych pod opieką nauczycieli: A. Kosiec, D. Bujak, M. Kotkowskiej, A. Klusek i K. Gałki obejrzeli w Resursie Obywatelskiej w Radomiu spektakl teatralny „Tak bym chciała”.
Przedstawienie wyreżyserował Włodzimierz Mancewicz, który stworzył scenariusz w oparciu o dwa wstrząsające teksty: Dziennik z łódzkiego getta Rywki Lipszyc i Dziennik Anne Frank.

Anna Kosiec

 

WIZYTA GOŚCI Z MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY. TRENING WARSZTATOWY

W dniu 17.06.2019r.w PSP w Wolanowie odbyły się warsztaty teatralne dla uczniów grupy teatralnej „Teatr z klasą”.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Mazowieckiego Instytutu Kultury - p. Anna Mizińska- koordynator projektu „Mój teatr” oraz p. Sławomir Krawczyński - nasz opiekun artystyczny, reżyser teatralny, dramaturg, scenarzysta, autor filmów krótkometrażowych, twórca Teatru Bretoncaffe.

Uczestnicy mogli poznać profesjonalnego twórcę, pod okiem mistrza rozwijać warsztat aktorski, pracować nad ciekawym wykreowaniem granej prze siebie postaci, opracować w ciekawy sposób choreografię scen zbiorowych.

Pracowaliśmy nad scenami ze spektaklu „Królowa Śniegu”. Dzieci bardzo twórczo spędziły czas, a udział w zajęciach pobudził wyobraźnię i sceny nabrały kolorytu.

Opracowała Anna Kosiec

 

Udział w programie "Mój Teatr"

W roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie przystąpiła do programu realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą „Mój Teatr”.

 Jest to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Czytaj więcej...

GRUPA TEATRALNA „TEATR Z KLASĄ”

W PSP w Wolanowie działa grupa teatralna pod nazwą „TEATR Z KLASĄ”, prowadzona przez p. Annę Kosiec.

Uczniowska grupa aktorska powstała w 2013 roku i obejmowała uczniów gimnazjum. W okresie 2013-2018 realizowane były liczne projekty artystyczne i innowacje z zakresu edukacji kulturalnej, zamieszczane regularnie na stronie internetowej w zakładce Teatr szkolny. Po reformie oświaty, zasady tworzenia grupy uległy zmianie i w tym roku została utworzona na nowo. Obecnie  trzon zespołu tworzą uczniowie klasy VA z PSP w Wolanowie, ale w zajęciach uczestniczą również czwartoklasiści. Zajęcia odbywają się czwartki w godz. 12.30- 14.05.   Uczestnicy poznają elementy gry aktorskiej, improwizacji, kreatywności zespołowej i powoli oswajają się ze sceną. Bliskie są nam również zagadnienia pedagogiki teatru oraz szeroko rozumiana edukacja kulturalna, ukierunkowana na teatr – wyjazdy na spektakle, wycieczki, przeglądy.

Czytaj więcej...

Saturday the 4th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.