Udział w programie "Mój Teatr"

Drukuj

W roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie przystąpiła do programu realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą „Mój Teatr”.

 Jest to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Celem programu jest zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, poprzez wsparcie działań o charakterze edukacyjno-artystycznym.

Podejmowane działania powinny się odnosić się do dzieci i młodzieży zamieszkałej w małych miejscowościach, powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego.

W szkole prowadzona jest przez p. Annę Kosiec grupa teatralna w formie pozalekcyjnego koła teatralnego. Nauczycielka uczestniczy w treningu szkoleniowym odbywającym się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, obejmującym zajęcia warsztatowe z praktykami teatru z zakresu reżyserii, zadań aktorskich, adaptacji tekstu, muzyki w teatrze i emisji głosu, świadomości ciała i ruchu scenicznego, a także animacji przedmiotu i lalki oraz przygotowania spektaklu. Rozwój własny i nabyte umiejętności przekazuje na zajęciach teatralnych w szkole. Grupa Teatralna objęta jest również wsparciem merytorycznym w postaci warsztatów z profesjonalnym twórcą.

Opracowała: Anna Kosiec

Saturday the 21st. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.