Procedury bezpieczeństwa

Drukuj

Procedury bezpieczeństwa podczas działalności
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
w roku szkolnym 2021/2022
w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego
związanego z chorobą zakaźną Covid-19