Rekrutacja

Drukuj

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie
zaprasza na wideokonferencję organizowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 13.30
(kliknij)

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2024
WÓJTA GMINY WOLANÓW
z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2024/2025

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2024
WÓJTA GMINY WOLANÓW
z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

UCHWAŁA NR XXXVI/248/2021
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów

 

Wniosek o przyjęcie dziecka
do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2024/2025

(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

 
Sunday the 14th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.