Wychowanie do życia w rodzinie

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 30 październik 2023

Podstawowym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i przygotowanie do zdobycia określonego zawodu, jednak każdy rodzic życzyłby sobie również, aby szkoła włączyła się w proces wychowania, by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości.
Bezpiecznie – to znaczy:
– bez uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, Internetu i gier komputerowych,
– by umiało w swoim życiu dobrze i mądrze wybierać kolegów, koleżanki,
– by potrafiło nawiązywać relacje koleżeństwa i przyjaźni.
Pragniemy pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju. Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o prawidłowym odżywianiu, higienie, potrzebie snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się głównie problem budowania właściwych relacji.
Zajęcia odbywają się na podstawie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa: Teresy Król.
Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy, oczekiwaniami nauczyciela i przewidywanymi osiągnięciami.
Na realizację zajęć w poszczególnych klasach przeznaczonych jest 14 godzin: 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy pro­gramowo wyższej ani na ukończenie szko­ły przez ucznia.

Uczestnikom zajęć należy się gratyfikacja za:

  • zaangażowanie,
  • współpracę w grupie,
  • komunikowanie się,
  • at­mosferę pracy ,
  • wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie;
  • przygotowanie prezentacji, referatów, pro­jektów itp.

Nauczyciel dostrzega i może odnotować zaangażowanie uczestników za­jęć w postaci:

  • pochwał,
  • wpisu punktów za zaangażowanie  na lekcji do dziennika elektronicznego z przedmiotu WDŻ (30 punktów).

 

  Zajęcia będą wspierały Państwa – jako rodziców. 
Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych


PREZENTACJA DLA RODZICÓW


 
PROGRAM NAUCZANIA - KLASA 4


PROGRAM NAUCZANIA - KLASA 5


PROGRAM NAUCZANIA - KLASA 6


PROGRAM NAUCZANIA - KLASA 7


PROGRAM NAUCZANIA - KLASA 8

 

Sunday the 14th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.