Sprawozdanie z przebiegu Gminnego Konkursu Fotograficznego

„Jesień z książką”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się Gminny Konkursu Fotograficzny „Jesień z książką”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów. Ogółem wpłynęło 50 prac konkursowych (23 prace ZSP Sławno, 4 prace PSP Mniszek, 2 prace PSP Bieniędzice, 21 prac PSP Wolanów).
Komisja konkursowa w składzie: p. dyr. Z. Sarnat , p. K. Kucharczyk, p. M. Bisińska – Siara dokonała wyboru prac zwycięskich i wyróżnionych.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ,,Plakat promujący bibliotekę”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się szkolny konkurs na plakat promujący bibliotekę. Wzięło w nim udział 51 uczniów z klas 1 - 3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Wolanowie. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna we współpracy z p. A. Wlazło.
Prace uczniów były niezwykle pomysłowe i estetycznie wykonane.
Jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:

Czytaj więcej...

Olimpiada Informatyczna Juniorów

strzala-ruchomy-obrazek-0492Więcej informacji na temat olimpiady ...

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 26.09.2022 r. w PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.  Zaangażowani w to wydarzenie byli wszyscy uczniowie klas 4-8. Po wylosowaniu jednego z krajów europejskich, zadaniem każdej klasy było przygotowanie plakatu promującego dane państwo. Na zrobienie ich uczniowie mieli 7 dni. Wszystkie wytwory prac uczniowskich zostały zaprezentowane na forum szkoły.
W poniedziałek 26 września uczniowie klas 4-8 przyszli także ubrani w stroje charakterystyczne dla wylosowanego kraju – były to stroje ludowe, stroje w barwach narodowych, lub stroje zawierające charakterystyczne dla danego państwa symbole.  
Celem tej inicjatywy było nie tylko ukazanie różnorodności kulturowej, ale także zachęcenie uczniów do nauki języków obcych i ukazanie im korzyści płynących z ich znajomości oraz promowanie talentów uczniowskich.

Czytaj więcej...

"Bugs Team song contest"

10 czerwca 2022r w naszej szkole odbył się konkurs piosenki w języku angielskim dla klas 1-3 zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego p. Martę Stępień i Magdalenę Zarębską. Celem konkursu jest popularyzacja piosenek kursu Bugs Team, które dzieci poznają na zajęciach w połączeniu z doskonaleniem zdolności językowych uczniów.  Konkurs miał formułę programu "Szansa na sukces" . Uczniowie losowali jedną  piosenkę z sześciu, do których musieli się przygptować, śpiewali do wersji karaoke, a tekst wyświetlał się na ekranie. Jury w składzie p. Małgorzata Siara, p. Aneta Dziedzic i p. Anna Kosiec oceniało występy pod kątem muzykalności, poczucia rytmu, poprawności językowej i ogólnego wrażenia artystycznego. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom, wyłonienie zwycięzców stanowiło nie lada wyzwanie dla jury. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, zwycięzcy i wyróżnieni nagrody rzeczowe, a pozostali drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Macmillan i bibliotekę szkolną.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce  Julia  Antczak kl.2a
II miejsce  Kornelia  Miśkiewicz kl. 3b
III miejsce  Maria  Gierduszewska  kl.2a

Wyróżnienie:

Estera Kobyłecka 2b
Hanna Falińska kl.1c
Kalina Bińkowska kl.3b

Wykonawcom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych. Zapraszamy na kolejne edycje.

GMINNY KONKURS