„Powitanie lata”

W dniu 17 czerwca 2021r odbyła się w naszej szkole 3 edycja Gminnego Konkursu Poezji Przedszkolnej „Powitanie lata”. Wzięły w nim udział dzieci z PSP im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach, PSP im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku, Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie oraz PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie. Mali recytatorzy dostarczyli wiele emocji i wrażeń. Zwyciężyła Nina Wasik z Mniszka, drugie miejsce zdobyła Amelka Domagała z SPP z Wolanowa, trzecie przypadło w udziale Mikołajowi Szymańskiemu z PSP Bieniędzice. Jury w składzie: Dyrektor PSP im. Jana Pawła II p. Zbigniew Sarnat, pedagog szkolny p. Barbara Waśkiewicz oraz nauczycielka p. Karolina Kucharczyk przyznało 4 wyróżnienia:Lena Adamczyk - PSP Mniszek, Nadia Figarska - PSP Wolanów, Filip Moskwa - PSP wolanów i Natan Tyczyński - SPP Wolanów. Każdy z uczestników otrzymał cenne nagrody: książki ufundowane przez Dyrektora PSP im. Jana Pawła II i  panią pedagog oraz słodycze.

Konkurs zorganizowały: Barbara Siuda i Agata Augustyniak.

 

„Wypłyń na głębię…”

W dniu 18. maja 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbył się I SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ŚW. JANA PAWŁA II. Tym wydarzeniem rozpoczęliśmy obchody Dnia Patrona Szkoły.
Cele konkursu to:

  • popularyzowanie poezji Jana Pawła II,
  • rozwijanie umiejętności recytatorskich młodzieży,
  • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania poezją,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

    Czytaj więcej...

Konkurs piosenki „Zaśpiewajmy Ojcu Świętemu” rozstrzygnięty!

Przygotowując się do Dnia Patrona naszej szkoły 11 maja 2021roku Jury w składzie: pan dyrektor Zbigniew Sarnat, ks. Mariusz Chamerski i pan Marcin Kaczmarski po wysłuchaniu utworów związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II zaśpiewanych przez uczniów naszej szkoły, wyłoniło zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: klas 0 - 3 i klas 4 – 8. Laureaci zaśpiewają  swoje utwory i odbiorą nagrody  w  Dniu Patrona naszej szkoły  – 18 maja 2021r.

Oto wyniki konkursu:

Czytaj więcej...

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności.
Zadania konkursowe obejmować będą zagadnienia z matematyki omawiane w klasie czwartej i klasach młodszych.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 4 maja 2021r. poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku do p. R. Bieniek.

KONKURSY ODBĘDĄ SIĘ POD KONIEC MAJA

Renata Bieniek

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „EUROPA BEZ TAJEMNIC”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych. Zadanie konkursowe obejmować będą zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki Europy, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadów Polski.

Renata Bieniek

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE”

Celem konkursu jest:
-       Rozwijanie zainteresowań związanych z geografią Polski
-      Pogłębienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych różnych zakątków Polski
Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i siódmych. Zadania konkursowe będą obejmować zagadnienia dotyczące geografii Polski, omawiane w klasie piątej i siódmej.

Renata Bieniek

Ogólnopolski konkurs matematyczny pod nazwą „TopMaths”

Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” kierowany jest do wszystkich pasjonatów matematyki, którzy chcą stawić czoła zadaniom, które odnoszą się do wspomnianej dziedziny nauki. Jego odbiorcami będą uczniowie z terenu całej Polski, znajdujący się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.
1. Konkurs „TopMaths” zostanie przeprowadzony online na portalu edukacyjnym labofii.net w dniu *29.04.2021 roku*.
2. *Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w portalu*. Zostanie on rozegrany w następujących kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.
3. Pytania, z jakimi mierzyć będą się uczestnicy zabawy są zgodne z najnowszą podstawą programową. *Zostały one opracowane przez nauczycieli matematyki*, dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonały trening dla uczniów klas 8 i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się pytania odnoszące się do zakresu materiału występującego na maturze podstawowej, jak również rozszerzonej).
4. *Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” znajdują się pod adresem:*

https://www.labofii.net/topmaths

 „TopMaths” to wyjątkowa zabawa matematyczna, dająca możliwość rywalizacji z innymi. To również okazja, sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”.
Niniejszym pragniemy zaprosić do wspólnej zabawy i udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

 

Gminny konkurs plastyczny na kartkę świąteczną w języku angielskim

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym na kartkę świąteczną w języku angielskim organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku. Kartki dostarczone zostały do organizatora drogą elektroniczną.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wykonanie kartek, pomysłowość i zaangażowanie.
Uczennica Magdalena Kępczyńska z kl. 8b zdobyła II miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy!
Poniżej przedstawiamy nagrodzoną kartkę oraz pozostałe prace, które wzięły udział w konkursie.

Świąteczne kartki wielkanocne z życzeniami w języku niemieckim

W dniach od 10.03.2021 do 29.03.2021 chętni uczniowie z klas 7 oraz 8 mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie: „robimy kartki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych z życzeniami w języku niemieckim”. Uczniowie zgodnie z regulaminem akcji mieli za zadanie wykonać kartki w formie papierowej lub elektronicznej, np. w programie WORD, Paint. Wykonane kartki miały zawierać życzenia świąteczne w języku niemieckim. Wszystkie kartki były starannie przygotowane, powstały prace zarówno w formie tradycyjnej jak i w formie elektronicznej. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzenia ocenami bardzo dobrymi oraz celującymi z języka niemieckiego Uczniowie wykazali się pomysłowością, zaangażowaniem, kreatywnością, a przy tym świetnie się bawili. W akcji wzięło udział 4 uczniów z klasy 7A, oraz 2 uczniów z klasy 8A.

 

Saturday the 4th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.