Innowacje

Drukuj

INNOWACJA MATEMATYCZNA „UMIEM, ROZUMIEM, WIEM”

rok szkolny 2023-2024

W roku szkolnym 2023/2024  w klasie 1c realizowana jest innowacja matematyczna „Umiem, rozumem, wiem”.
Innowacja „Umiem, rozumiem, wiem” jest odpowiedzią na obowiązujące wymagania edukacyjne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: matematycznych, innowacyjności i przedsiębiorczości, kreatywności. Nasi adresaci – uczniowie klasy 1 - ciągle stawiają pytania, aktywnie poszukują odpowiedzi i wykazują duże zainteresowanie technologią informacyjną. 
Celem innowacji jest m.in:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych matematycznych;
 • rozwijanie myślenia logicznego, orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym
  i krytycznym myśleniu, matematyczne analizowanie zjawisk,
 • doskonalenie umiejętności skupiania się na zadaniu i koncentracji uwagi;
 • poszukiwanie różnorodnych, kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów;
 • planowanie swoich działań i sprawdzanie ich efektów; tworzenie kodów, odczytywanie i zapamiętywanie ich;
 • ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w sytuacjach praktycznych;
 • przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy;

Tematyka innowacji podzielona jest na 4 kręgi tematyczne: Matematyka jesienią; Święta z matematyką w tle; Wiosenna, matematyczna gra terenowa; Letnie zabawy matematyczne.
Zajęcia odbywają się zgodnie z założonymi celami.
Poprzez realizację innowacji uczniowie mają przede wszystkim możliwość doskonalić umiejętności matematyczne i zdobywać umiejętności kodowania i planowania.

Osoba realizująca: Ewa Kijas

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 2022/2023

 „Europa i ja”

Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
Lao-tzu

 

Od listopada 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. klasa 0a uczestniczyła w innowacji pedagogiczno - metodycznej „Europa i ja”.
Na cotygodniowych zajęciach dzieci miały przybliżane różne aspekty wiedzy na temat Włoszech, jako państwa europejskiego. Zdobywały nowe doświadczenia oraz informacje kluczowe dla danej tematyki.
Tematyka zrealizowana na zajęciach to m.in.:
- „Wprowadzenie, objaśnienie, wstępne zapoznanie z tematyką”,
- „Z czego słyną Włochy”?
- „Rzym?,,
- „Gdzie jesteś? Jaki masz kształt?”
- „Pizza- włoski przysmak”
- „Morze i plaże, jakie są?”
- „Słówka- liczenie po włosku do 4”
- „Włoskie plaże-praca plastyczna”
- „Włoskie danie- wykonanie własnej pizzy”
- „Wirtualna podróż po Włoszech”
- „Bajki włoskie- znane postacie bajkowe”
- Słowniczek obrazkowy- 3 słowa
- „Włoskie drużyny sportowe”.

 Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej z poczynań dzieci. Miłego oglądania!

Roksana Bilke

 

Innowacja „Europa i ja”

 

„Niemiecki w formie zabawy jest ciekawy!”

sprawozdanie

 

„JĘZYK NIEMIECKI
KLUCZEM DO SUKCESU
– POZNAJEMY KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE”

sprawozdanie

 

Program obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w ZSO w Wolanowie
w ramach innowacji „Portrety Sławnych postaci” w roku szkolnym 2016/17
pt. „Sienkiewiczowska Jesień”

 

            Rok 2016 został ustanowiony przez Senat Rokiem Henryka Sienkiewicza w 100 rocznicę śmierci pisarza, w hołdzie temu Wielkiemu Polakowi.
Henryk Sienkiewicz „w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy”.
Za całokształt twórczości w dziedzinie literatury otrzymał Nagrodę Nobla.
"Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń – podkreślili senatorowie.

Celem programu jest:

 • włączenie się w cykl działań związanych z obchodzonym w całej Polsce Rokiem Henryka Sienkiewicza
 • popularyzacja twórczości pisarza
 • popularyzacja idei patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • zainteresowanie uczniów formą czytania per formatywnego, łączącego słowo mówione i działanie
 • przygotowanie inscenizacji łączącej tekst czytany, grę aktorską, muzykę i scenografię
 • pobudzanie aktywności twórczej uczniów
 • kształtowanie zainteresowań artystycznych
 • integracja społeczności uczniowskiej

Program obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w ZSO w Wolanowie

 

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu przedmiotu język angielski

Let’s discover America! – Odkrywajmy Amerykę!

 

Program innowacji pedagogicznej

 AKTYWNOŚĆ MOJĄ ZALETĄ

 

 Innowacja pedagogiczna

„Wiem, umiem, rozumiem – czuję się bezpiecznie”

 

 Edukacja filmowa w klasie I c humanistyczno-filmowej

 „Film uczy, bawi, wychowuje”

Konkretne działania w ramach realizacji innowacji pedagogicznej

Program nauczania języka polskiego

dla klasy o profilu humanistyczno - filmowym w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wolanowie.

Po co ta innowacja pedagogiczna?

 

"ŚLADAMI OSKARA KOLBERGA"

PROGRAM „ŚLADAMI OSKARA KOLBERGA”

Konkursy organizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Portrety sławnych postaci” – „Śladami Oskara Kolberga”

1. Konkurs plastyczny „Wycinanka ludowa"

2. Konkurs Piosenki: „Na ludową nutę”

3. Konkurs na prezentację "Narodowe tańce polskie"

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PORTRETY SŁAWNYCH POSTACI”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TEATR Z KLASĄ” 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013  "BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY"

SPRAWOZDANIE "BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY" 2013/2014

Sunday the 14th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.