Innowacje

Drukuj

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

2022/2023

 

„Niemiecki w formie zabawy jest ciekawy!”

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

2021/2022

 

„JĘZYK NIEMIECKI
KLUCZEM DO SUKCESU
– POZNAJEMY KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE”

 

Program obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w ZSO w Wolanowie
w ramach innowacji „Portrety Sławnych postaci” w roku szkolnym 2016/17
pt. „Sienkiewiczowska Jesień”

 

            Rok 2016 został ustanowiony przez Senat Rokiem Henryka Sienkiewicza w 100 rocznicę śmierci pisarza, w hołdzie temu Wielkiemu Polakowi.
Henryk Sienkiewicz „w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy”.
Za całokształt twórczości w dziedzinie literatury otrzymał Nagrodę Nobla.
"Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń – podkreślili senatorowie.

Celem programu jest:

  • włączenie się w cykl działań związanych z obchodzonym w całej Polsce Rokiem Henryka Sienkiewicza
  • popularyzacja twórczości pisarza
  • popularyzacja idei patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • zainteresowanie uczniów formą czytania per formatywnego, łączącego słowo mówione i działanie
  • przygotowanie inscenizacji łączącej tekst czytany, grę aktorską, muzykę i scenografię
  • pobudzanie aktywności twórczej uczniów
  • kształtowanie zainteresowań artystycznych
  • integracja społeczności uczniowskiej

Program obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w ZSO w Wolanowie

 

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu przedmiotu język angielski

Let’s discover America! – Odkrywajmy Amerykę!

 

Program innowacji pedagogicznej

 AKTYWNOŚĆ MOJĄ ZALETĄ

 

 Innowacja pedagogiczna

„Wiem, umiem, rozumiem – czuję się bezpiecznie”

 

 Edukacja filmowa w klasie I c humanistyczno-filmowej

 „Film uczy, bawi, wychowuje”

Konkretne działania w ramach realizacji innowacji pedagogicznej

Program nauczania języka polskiego

dla klasy o profilu humanistyczno - filmowym w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wolanowie.

Po co ta innowacja pedagogiczna?

 

"ŚLADAMI OSKARA KOLBERGA"

PROGRAM „ŚLADAMI OSKARA KOLBERGA”

Konkursy organizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Portrety sławnych postaci” – „Śladami Oskara Kolberga”

1. Konkurs plastyczny „Wycinanka ludowa"

2. Konkurs Piosenki: „Na ludową nutę”

3. Konkurs na prezentację "Narodowe tańce polskie"

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PORTRETY SŁAWNYCH POSTACI”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TEATR Z KLASĄ” 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013  "BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY"

SPRAWOZDANIE "BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE, NA ULICY" 2013/2014

Tuesday the 6th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.