KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK XXI OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI RODZINY SZKÓŁ IM.JANA PAWŁA II NA JASNĄ GÓRĘ POD HASŁEM: „NIE LĘKAJCIE SIĘ”

W  naszej szkole został przeprowadzony Konkurs Plastyczny na znaczek XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Celem konkursu było propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, podkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia ,popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się”, propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę , integracja społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.
Na konkurs wpłynęło 7 prac. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Bartosz Grzywacz kl.6a ( praca przechodzi do etapu ogólnopolskiego)

II miejsce – Julia Jagiełło kl.6a

III miejsce – Aleksandra Chodyra kl.5c

Wyróżnienia: Maria Bednarek kl.6a i Damian Walczyk kl.7c

Nagrodzone prace są zamieszczone na tablicy Zespołu Artystycznego.
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali punkty z zachowania za reprezentowanie szkoły.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie Dnia Patrona 18 maja 2021 r.

 

Opracowanie: A.Kosiec, E.Kazała- Maziarz

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM „KARTA Z WIELKANOCY”

Dwie uczennice z naszej szkoły: Aleksandra Golińska kl.5a i Natalia Grzywacz kl.7b otrzymały wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn  „Karta z Wielkanocy”, zorganizowanym przez Dom Kultury „Borki” w Radomiu.
Na konkurs ten wpłynęło 500 kart wykonanych przez dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych regionu radomskiego. Gratulujemy laureatom konkursu!