Sukces uczniów kl. 8a

„Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
współpraca to sukces”

- Autor nieznany

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować o wyróżnieniu projektu edukacyjnego pt. „Helena Mordak – twórczyni piękna za pomocą słów. Nauczycielka, poetka, regionalistka”, zrealizowanego przez uczniów klasy 8a w ramach VI edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu, którego tematem przewodnim są „Kobiety Mazowsza”.
Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i MSCDN pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Komisja konkursowa wyłoniła spośród 87 nadesłanych projektów 8 najlepszych (I, II, III miejsce oraz 5 wyróżnień), które zgodnie z regulaminem konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Renata Bieniek

Sukcesy Juliana Janasa

Z dumą i radością informujemy, że Julian Janas, uczeń klasy 8b, w roku szkolnym 2023/2024 brał udział w Konkursie Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanym na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty i rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej uzyskał tytuł finalisty.
Konkurs polonistyczny składał się z trzech etapów:
I etap – eliminacje szkolne odbywały się w naszej szkole,
II etap – eliminacje rejonowe w MSCDN w Radomiu,
III etap – eliminacje wojewódzkie w MSCDN w Warszawie.

Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu 4. kwietnia odbył się konkurs o tytuł XVI Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii. Autorką tekstu dyktanda „Ratunku! Moje dziecko chce zostać vlogerem!” była Pani Paulina Mikuła – absolwentka filologii polskiej na UW, vlogerka, autorka językowego kanału w serwisie YouTube pt. „Mówiąc inaczej”. Dyktando sprawdzali członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Radomiu. Tytuł tegorocznego Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii zdobył uczeń Julian Janas! Laureat z klasy 8b otrzymał statuetkę, dyplom i tablet. 

Serdecznie gratulujemy Julianowi i jego rodzicom oraz dziękujemy za ogromne zaangażowanie, wkład pracy i wzorowe reprezentowanie naszej szkoły.

Agnieszka Wlazło

Uroczysta gala Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie podsumowująca Konkurs Wiedzy o Mazowszu

„Wśród tak wielu wartości
dwie są najważniejsze dla małej ojczyzny:
dary przyrody i dary kultury.
Przyroda daje małej ojczyźnie zdrowie,
Kultura daje jej własną twarz.”

Jan Sobiniarz

W dniu 15 czerwca 2023r. podczas uroczystej gali w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie uczennica naszej szkoły Natalia Sadownik otrzymała z rąk Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego zaświadczenie, że jest finalistką Konkursu Wiedzy o Mazowszu.
Dyplom uznania otrzymała także Renata Bieniek – opiekunka finalistki oraz projektu „Zielono Mi” zrealizowanego przez cztery uczennice klasy 8a.
Konkurs Wiedzy o Mazowszu zorganizowany był przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Konkurs Wiedzy o Mazowszu, to konkurs na prawach kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, których laureaci i finaliści otrzymują punkty do przyjęcia do szkoły średniej.
Gratulujemy Natalii i życzymy sukcesów w nowej szkole!

Renata Bieniek

 

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy języka angielskiego „Reading brings us unknown friends”

Uczennica klasy 8a,  Natalia Sadownik została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Języka Angielskiego „Reading brings us unknown friends” zdobywając  jeden
z najwyższych wyników w Polsce, natomiast Oliwia Odzimek jest finalistą III miejsca. Kacper Odzimek przedostał się do ostatniego III etapu zdobywając dużą ilość punktów.
Konkurs cieszył się olbrzymią popularnością w całej Polsce i jak podali organizatorzy liczba uczestniczących szkół przekroczyła 300. Składał się z 3 etapów i trwał od grudnia do maja. Przygotowania do konkursu wymagały dużego wkładu pracy własnej ponieważ uczestnicy czytali kolejno książki w języku angielskim:

I etap - Christams Stories,
II etap – „Around the World in Eighty Days”,”The Hound of The Baskervilles”,
III etap - „The Time Machine”, „Three Men in a Boat”oraz ”The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde” .

Rozwiązywanie zadań wymagało nie tylko doskonałej znajomości lektur, lecz także sprawnego posługiwania się językiem angielskim.
Natalii i Oliwii gratulujemy wielkiego sukcesu i dziękujemy za olbrzymi wkład pracy i godne reprezentowanie szkoły.
Dziękujemy rodzicom za wsparcie swoich dzieci oraz mądre wychowywanie w dążeniu do  jak największego zdobywania wiedzy i rozwijania własnych pasji.      

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Uczeń klasy 8a, Kacper Odzimek zdobył brązowy medal i tytuł laureata 3. stopnia
w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.

To wielkie osiągnięcie Kacpra nie było dziełem przypadku, zostało zdobyte poprzez rzetelną naukę, ciężką pracę, poświęcenie i szczególny talent.
Kacprowi gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych startach w konkursach informatycznych!
Dziękujemy Rodzicom za trud mądrego wychowania, pomoc w rozpoznaniu zdolności i inspirowanie do zdobywania nowej wiedzy.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mazowszu

Natalia Sadownik, uczennica klasy 8a została finalistką wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mazowszu, uzyskując 75,5% punktów możliwych do zdobycia. W finale wzięło udział 15 uczniów z województwa mazowieckiego.
Konkurs ten był konkursem interdyscyplinarnym, gdzie uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat historii, geografii, ekonomii, polityki, społeczeństwa, administracji i gospodarki Mazowsza. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.
Warunkiem przystąpienia do konkursu wiedzowego była realizacja grupowego projektu edukacyjnego na temat „Zielone Mazowsze”. Natalia wraz z koleżankami z klasy: Marią Bednarek, Igą Bińczak i Julią Jagiełło zrealizowały projekt pt. „Zielono Mi” i przystąpiły do konkursu wiedzowego.

Renata Bieniek - nauczyciel geografii

 

 

Sukces Kacpra Odzimka – ucznia naszej szkoły.

„Jestem z tych, którzy
wierzą, że Nauka jest
czymś bardzo pięknym”.

Maria Skłodowska-Curie

Z ogromną dumą i radością informujemy, że Kacper Odzimek, uczeń klasy 8a, w roku szkolnym 2022/2023 brał udział w Konkursie Chemicznym dla uczniów szkół podstawowych organizowanym na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty i rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej uzyskał tytuł finalisty.

Konkurs Chemiczny składał się z trzech etapów:

I etap – eliminacje szkolne odbywały się w naszej szkole,
II etap – eliminacje rejonowe w MSCDN w Radomiu,
III etap – eliminacje wojewódzkie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Kacprowi i jego rodzicom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za ogromne zaangażowanie, wkład pracy i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Joanna Prawda-Kamińska – nauczyciel chemii

Sukces naszych recytatorów

W dniu 16 maja br. w PSP nr 5 w Pionkach odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony pamięci świętego Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Radomskiego i Burmistrz Miasta Pionki. Naszą szkołę reprezentowali w kategorii 4-6: Lena Stanik i Wiktoria Woźniak oraz w kategorii klas 7-8: Aleksandra Chodyra i Wojciech Bińkowski. Przygotowali oni recytację wierszy papieża Polaka. Na uznanie jury zasłużyli Aleksandra Chodyra i Wojciech Bińkowski, zdobywając wyróżnienia.

Gratulujemy!

Agnieszka Wlazło, Monika Gibała

SUKCES NASZYCH UCZENNIC W GMINNYM KONKURSIE LITERACKIM

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku odbył się Gminny Konkursu Literacki. Przeznaczony był dla  uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów. Każda placówka szkolna mogła dostarczyć 6 prac. Zadanie konkursowe to napisanie wiersza promującego język polski, a także piękne ręczne przepisanie go. Uczennice naszej szkoły: Lena Gibała z kl. 5b i Aleksandra Chodyra z kl. 7 c zajęły I miejsca.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Gibała i Agnieszka Wlazło

KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK XXI OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI RODZINY SZKÓŁ IM.JANA PAWŁA II NA JASNĄ GÓRĘ POD HASŁEM: „NIE LĘKAJCIE SIĘ”

W  naszej szkole został przeprowadzony Konkurs Plastyczny na znaczek XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Celem konkursu było propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, podkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia ,popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się”, propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę , integracja społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.
Na konkurs wpłynęło 7 prac. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Bartosz Grzywacz kl.6a ( praca przechodzi do etapu ogólnopolskiego)

II miejsce – Julia Jagiełło kl.6a

III miejsce – Aleksandra Chodyra kl.5c

Wyróżnienia: Maria Bednarek kl.6a i Damian Walczyk kl.7c

Nagrodzone prace są zamieszczone na tablicy Zespołu Artystycznego.
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali punkty z zachowania za reprezentowanie szkoły.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie Dnia Patrona 18 maja 2021 r.

 

Opracowanie: A.Kosiec, E.Kazała- Maziarz