Sukces uczennic naszej szkoły!

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, by uczcić 100-lecie Niepodległości Polski, zorganizowała konkurs recytatorski „Niepodległa – wierszem malowana” skierowany do uczniów szkół z terenu naszej gminy. Mieli oni przygotować deklamację jednego utworu poetyckiego o tematyce patriotycznej. Po przeprowadzeniu szkolnych eliminacji jury w składzie: p. Bogusława Marszałek, p. Małgorzata Chrzanowska, p. Jolanta Prawda, p. Monika Gibała wyłoniło 6 najlepszych recytatorów mających reprezentować naszą szkołę podczas konkursu. Były to:

Czytaj więcej...

Egzamin już za nami…

 W tym roku szkolnym nasi uczniowie osiągnęli z egzaminu gimnazjalnego wyniki wyższe od średnich wyników powiatowych.  Niektóre klasy znacznie przekroczyły średnią wojewódzką i krajową. Jedna z klas znalazła się w 9 najwyższym staninie.

Klasy 3B osiągnęła z wszystkich części egzaminu wyniki wyższe niż średnie powiatowe i wojewódzkie.

Klasa 3C uzyskała wyniki wyższe od średnich powiatowych z wszystkich części a z języka polskiego również wyższe od średniej wojewódzkiej.

Klasa 3D uzyskała wyniki wyższe od średnich powiatowych z języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z języka angielskiego a z języka polskiego i matematyki również wyższe od średniej wojewódzkiej.

Maksymalne wyniki z wybranych przedmiotów uzyskało 6 uczniów, powyżej 90% osiągnęło 31 a powyżej 80% - 43.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów i cieszymy się, że trud włożony przez nas i naszych wychowanków przyniósł oczekiwane rezultaty.

Saturday the 21st. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.