Pedagog

Drukuj

mgr Barbara Waśkiewicz

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek

7.30 - 9.30

9.30 - 10.30 świetlica

10.30 - 12.15

środa

7.30 - 9.30

9.30 - 10.30 świetlica

10.30 - 12.15

czwartek 9.30 - 14.00
piątek ------------------

 

Zajęcia w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego realizowane przez pedagoga, psychologa oraz logopedę odbywają się w formie spotkań indywidualnych
i grupowych.

Psycholog oraz pedagog prowadzą:
-  zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym,
-  porady i konsultacje dla uczniów,
-  porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców,
-  porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

Zajęcia  logopedyczne obejmują:
- kształtowanie prawidłowych wzorców mowy poprzez zastosowanie indywidualnie dobranych metod,
- usprawnianie narządów mowy,
- utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek,
- rozwijanie  słownika biernego i czynnego uczniów,
- kształtowanie umiejętności prawidłowego swobodnego wypowiadania się,
- stymulowanie i doskonalenie percepcji słuchowej, uwagi i pamięci werbalnej.

W toku zajęć dokonywana jest systematyczna ocena osiąganych rezultatów. Na tej podstawie wszystkie działania są modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych możliwości każdego dziecka. W celu podniesienia skuteczności podejmowanych działań specjaliści współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, dyrekcją szkoły oraz placówkami i instytucjami pozaszkolnymi.

Friday the 22nd. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.