Aktualności

Drukuj

 Samorząd Uczniowski w PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie

 Dobry samorząd uczniowski to taki, w którym jak największa grupa uczniów i uczennic czuje, że ma lub może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Dobry samorząd to samorząd słuchający – umożliwiający wszystkim uczniom i uczennicom zaangażowanie się lub wyrażanie swojej opinii.
(
https://angazuj.ceo.org.pl/tematy/samorzad-uczniowski/)

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
Samorząd – za pośrednictwem wybranych osób - może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
-       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
-       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
-       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
-       prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
-       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
-       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcje w Samorządzie Uczniowskim w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II pełnią:

Przewodnicząca - Lena Molga (8A),
Wiceprzewodnicząca
- Julia Jagiełło (8A),
Skarbnik
- Wiktoria Woźniak (6B),
Sekretarz
- Dawid Derlatka (8C),
Członkowie:
Wiktoria Nowocień (7A) i Krystian Pulkowski (7A).
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Anna Klusek, Ryszard Kosiec, Grzegorz Pysiak.

Drodzy Uczniowie,
jeśli razem z nami chcecie pracować na rzecz szkoły…, jeśli chcecie realizować ciekawe i mądre pomysły…, jeśli potrzebujecie wsparcia…, zapraszamy do rozmowy.
Jesteśmy z Wami!

SU

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WYBRANA!

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie wybierają swoich przedstawicieli, którzy tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego oraz współpracujących z nią nauczycieli – Opiekunów.
W tygodniowej kampanii wyborczej, która odbyła się w dniach 5 – 9 września wzięło udział 17 uczniów – kandydatów do Rady SU z klas IV – VIII.
W czwartek, 8 września ubiegający się o wybór uczniowie mogli zaprezentować się, przedstawić swoje pomysły, plany, hasła wyborcze i projekty działań podczas apelu szkolnego.
W piątek, 9 września odbyły się walne wybory Rady i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Komitet wyborczy złożony z czterech uczennic z klasy VI b i ustępujących Opiekunów zebrał głosy 224 uczniów klas IV – VIII. Po ich skrupulatnym przeliczeniu wyłoniono Radę uczniowską na rok szkolny 2022/2023. Oto jej skład:

Dawid Derlatka - klasa 8c
Lena Molga - klasa 8a
Julia Jagiełło - klasa 8a
Krystian Pulkowski – klasa 7a
Wiktoria Woźniak – klasa 6b
Wiktoria Nowocień – klasa 7a.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Uczniowie wybrali również Opiekunów SU. Największą liczbę głosów zdobyli: p. Anna Klusek, p. Ryszard Kosiec, p. Grzegorz Pysiak, p. Aleksandra Jeżak, p. Marta Stępień, p. Konrad Gałka, p. Anna Kosiec. Spośród tych osób będą wyłonieni  trzej Opiekunowie SU, oczywiście po uzyskaniu ich zgody. Gratulujemy!

Agnieszka Wlazło
Dorota Bujak
Małgorzata Bisińska-Siara

 

 

 Dzień Dziecka

Patron naszej szkoły twierdził:

“Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

Dlatego też 1. czerwca Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przygotowali dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie wiele atrakcji, by uczcić Dzień Dziecka. Było hucznie, wesoło i słodko!
Klasy 0-3 tego dnia miały dzięki Radzie Rodziców zabawę z didżejem.  Nad jej przebiegiem czuwali wychowawcy i starsi uczniowie z SU.  Kochani rodzice zapewnili słodkości, była nawet wata cukrowa, która świetnie pasowała do zwiewnej, kolorowej aranżacji sali gimnastycznej.
Popołudniową porą młodzież z klas 4-8 wzięła udział w okolicznościowej dyskotece. Rada Rodziców zapewniła pyszne ciasta, SU - słodkie napoje. Niecodzienną atrakcją był przygotowany przez p. Karolinę Kucharczyk aromatyczny popcorn. Chętni brali udział w konkursach i wspólnych zabawach. Znów przygrywał zamówiony przez RR didżej, dzięki któremu młodzież szalała do rytmu najnowszych przebojów.
Każdy uczeń szkoły tego dnia otrzymał od Rady Rodziców soczek i batonik.

Opiekunki SU

 

 

Kolorowy tydzień

 

Miniony tydzień w PSP w Wolanowie był bardzo kolorowy. Zarząd Samorządu Uczniowskiego postanowił urozmaicić szare uczniowskie dni i wprowadził trochę kolorów w życie szkoły. Od 21 do 25 marca 2022 roku w kolejne dni tygodnia trzeba było założyć ubrania w ustalonej wcześniej kolorystyce według następującego harmonogramu:

 

poniedziałek – kolor czerwony,
wtorek – kolor zielony,
środa – kolor niebieski,
czwartek – kolor żółty,
piątek – kolor różowy.

 

W naszej akcji wzięła udział duża grupa uczniów ze wszystkich klas, nauczyciele i panie woźne. Dziękujemy za duże poczucie humoru.

Dzień bez plecaka

Pierwszy dzień wiosny 2022 roku wypada tradycyjnie 21 marca. To data przyjścia wiosny kalendarzowej. Ta astronomiczna zawitała do naszego kraju w niedzielę, 20 marca 2022 roku o godzinie 16.33.
W Polsce zazwyczaj pierwszy dzień wiosny hucznie był obchodzony w przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych. Uczniowie przygotowywali tak zwaną marzannę, którą później topili w pobliskiej rzece lub stawie. 21 marca to również dzień wagarowicza, który można obchodzić w szkole na wesoło. Samorząd Uczniowski PSP w Wolanowie zorganizował „Dzień bez plecaka”. Uczniowie zapakowali swoje podręczniki, zeszyty i przybory nie w tradycyjny szkolny plecak, lecz we wszystko inne, co im podpowiedziała fantazja. Kreatywność uczniowska nie miała granic!  Były taczki, wózki dziecięce i sklepowe, garnki, szuflady, poduszki, walizki, jeden odkurzacz i .... traktor z przyczepą! Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone punktami z zachowania i słodkim upominkiem.

,,Dzień Postaci Literackich w naszej szkole”

W dniu 17 stycznia 2022r. Samorząd Uczniowski we współpracy ze szkolną biblioteką zorganizował "Dzień Postaci Literackich”.
Zadaniem uczniów było przebrać się za konkretnego bohatera literackiego.
Prezentacja odbyła się z udziałem pozostałych uczniów. Przy dobrej zabawie można było przypomnieć sobie bohaterów lektur szkolnych. Wszyscy biorący udział zostali nagrodzeni słodkim  poczęstunkiem i oceną z języka polskiego.
W tym dniu odbył się również na platformie Teams w aplikacji Forms konkurs wiedzowy ze znajomości bohaterów literackich. W celu utrwalenia wiadomości była też wyeksponowana wystawa z portretami ulubionych postaci literackich.

Mikołajki

6 grudnia obchodzimy tradycyjne mikołajki. W tym dniu wszystkie grzeczne dzieci czekają na Świętego, który obdarza ich prezentami. W naszej szkole również Go nie zabrakło. Samorząd Uczniowski rozdawał wszystkim dzieciom słodycze i soczki, które w porozumieniu ze Świętym Mikołajem przygotowała Rada Rodziców. We wszystkich klasach uczniowie obdarzali się prezentami. Na zakończenie dziewczyny ze Szkolnego Samorządu zorganizowały korowód Świętego Mikołaja.

W tym dniu rządził kolor czerwony!

 

Samorząd Uczniowski wróży...

 

 W dniu 30 listopada 2021 r. Samorząd Uczniowski przygotował dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek wróżby andrzejkowe. Wśród śmiechu i zabawy dzieci z klasy “0” i kilku klas młodszych “poznawały” swoją przyszłość.  Było wesoło, zabawnie a czasem i poważnie. Życzymy spełnienia tych wróżb!

 

Szkoła pamięta...

W piątek 5 listopada 2021 roku Samorząd Uczniowski podsumował akcję ogłoszoną przed Świętem Zmarłych, której celem było uczczenie pamięci zmarłych uczniów, pracowników oświaty oraz żołnierzy polskich.
Akcja polegała na zbiórce zniczy w szkole, wyjściu dużej delegacji SU na cmentarz parafialny w Wolanowie i wspólnym, uroczystym zapaleniu zniczy na grobach zmarłych uczniów, nauczycieli, obrońców naszej Ojczyzny a także na zapomnianych i opuszczonych mogiłach. W zbiórce wzięło udział 23 uczniów, którzy podarowali nam 77 zniczy. Wszystkie zostały zapalone na grobach naszych zmarłych. Delegację SU stanowili uczniowie klasy 8b i 8c oraz trzy uczennice z klasy 6b.
Naszym przewodnikiem był ksiądz Mariusz Chamerski, któremu bardzo dziękujemy za oprowadzenie i przekazanie informacji o najstarszych pomnikach i zabytkowych nagrobkach wolanowskiego cmentarza.

 

 

Spotkanie z dyrekcją szkoły

 

Jednym z zadań SU jest reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej oraz systematyczne kontakty z dyrekcją szkoły. Aby jak najlepiej wywiązać się z tych powinności Zarząd SU zorganizował pierwsze w tym roku spotkanie wszystkich przewodniczących klas IV - VIII i opiekunek SU z dyrektorem naszej szkoły, panem Zbigniewem Sarnatem. Spotkanie odbyło się w środę 27 października w sali nr 16.
Przy pięknie nakrytym stole, z przygotowanym słodkim poczęstunkiem szybko nawiązała się swobodna rozmowa. Przewodniczący zaprezentowali się świetnie. Opowiedzieli o swoich klasach, przedstawili zainteresowania, zdolności i pasje swoje i swoich kolegów. Jednym z ważniejszych dla uczniów punktów spotkania było zadawanie pytań panu dyrektorowi. Pytania dotyczyły zainteresowań, planów i dokonań a także wspomnień z czasów szkolnych. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Przewodnicząca SU już planuje następne w grudniu.

 

 

Szkolny Dzień Gier Planszowych

 Październik to jesienny miesiąc pluchy, braku słońca, często ponurych wieczorów, ale też idealny czas, by w gronie bliskich pochylić się nad „planszówką”. Dlatego w tym miesiącu przypadają obchody Dnia Gier Planszowych. Fanów scrabbli, szachów, memory czy grzybobrania nie brakuje również w naszej szkole. Ponieważ zabawa ta stymuluje pracę mózgu, doskonali pamięć i umiejętności poznawcze, obniża stres, Samorząd Uczniowski zorganizował w dniu 28 X 2021 roku Szkolny Dzień Gier Planszowych. Nie brakowało chętnych do rywalizacji w miłej atmosferze, której sprzyjała płynąca ze szkolnych głośników muzyka przygotowana przez p. Konrada Gałkę. Uczniowie klas I-VIII rywalizowali, współpracowali, ćwiczyli własną cierpliwość i kreatywność. Pozytywne skutki gier planszowych nie sposób przecenić, więc na pewno tę zabawę powtórzymy….

 

 Opiekunki SU

 

 Dzień Nauczyciela

W środę 13 października 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej, zwane potocznie Dniem Nauczyciela. W tym roku Samorząd Uczniowski obdarował dyrekcję, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły słodkimi upominkami. Były oczywiście kwiaty, życzenia od samorządów klasowych dla swoich wychowawców i wszystkich nauczycieli uczących w ich klasach.

Samorząd Uczniowski jeszcze raz składa serdeczne życzenia wszystkim pracującym w PSP w Wolanowie zdrowia, sukcesów
w pracy zawodowej, radości w życiu osobistym i tylko pogodnych i pozytywnych dni.

 

Wybory Rady i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego

10 września 2021 roku odbyły się w naszej szkole wybory Rady i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2021/2022. Uczniowie klas IV-VIII głosowali na jednego z dwunastu kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego i jednego nauczyciela spośród nauczycieli uczących w  klasach starszych.
Uczniowska Komisja Wyborcza w składzie: Paulina Frąk (klasa VIII c), Zuzanna Woźniak (klasa VIII b), Antoni Pieczeniak (klasa VIII a) przeprowadziła głosowanie, policzyła głosy (łącznie oddano 180 ważnych głosów) i wyłoniła sześcioro uczniów z najwyższą liczbą głosów. Weszli oni w skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego i objęli następujące funkcje:

 

Przewodnicząca: Milena Sławińska (klasa VIII c)
Wiceprzewodniczący: Łukasz Sadowski (klasa VIII a)
Skarbnik: Julia Siwak (klasa VIII c)
Sekretarz: Katarzyna Łęcka (klasa VIII a)
Członkowie: Gabriela Borkowska (klasa VII b)
Łukasz Pisarek (klasa VI a)

W wyniku głosowania na Opiekunów Samorządu Uczniowskiego komisja wyłoniła trzech nauczycieli z najwyższą liczbą głosów. Są to panie:

Małgorzata Bisińska-Siara
Dorota Bujak
Agnieszka Wlazło.

Wszystkim gratulujemy i życzymy samych sukcesów w działalności na rzecz naszej szkoły!     

                                                                                                             Samorząd Uczniowski

Kolorowy Dzień Dziecka

 

 

1 czerwca  Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Kolorowy dzień”. Samorządy klas  4- 8 losowały wcześniej kolory lub wzory  i w tym dniu zespoły klasowe razem z wychowawcami prezentowały wybrane barwy lub wzory ( paski, kwiatki, kropki).
Było naprawdę kolorowo i wesoło.
  Komisja oceniająca przyznała punkty za zaangażowanie uczniów i ogólny wygląd klasy. Wszyscy uczniowie wyróżnionych klas otrzymują dodatnie punkty z zachowania.
Oto wyniki:

 

I miejsce: kolor czerwony, klasa IV a
II miejsce: kolor granatowy, klasa VI b
III miejsce: kolor zielony, klasa IV b, kolor niebieski, klasa VI a

 

Wyróżnienia: kolor różowy, klasa V b, kolor biały, klasa VII b, kolor żółty, klasa VII a, wzór w paski, klasa V c

 

I miejsce – 20 p.
II miejsce – 15 p.
III miejsce – 10 p.
Wyróżnienie – 5 p.

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II              

W związku z przypadającym w dniu 18 maja 2021 roku w naszej szkole  Dniem Patrona, Samorząd Uczniowski organizuje akcję „Promyki Dobra”.  

  • Akcja będzie polegała na czynieniu dobrych uczynków dla ludzi i  swojego otoczenia, np.: pomoc potrzebującym osobom  w codziennych czynnościach, opieka nad zwierzętami, sprzątanie najbliższego otoczenia (lasu, ulicy),segregowanie śmieci, uporządkowanie  miejsc pamięci narodowej lub opuszczonej mogiły itp.
  • Czas trwania: 5 – 13 maja 2021 r.
  • Dokumentacja: zrobienie zdjęć  i przesłanie na adres mailowy opiekunów Samorządu Uczniowskiego,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wydrukowane zdjęcia będą umieszczone na tablicach w szkole i na stronie internetowej.
  • Udział w akcji będzie nagrodzony dodatnimi punktami z zachowania.

 Organizatorzy: Opiekunki i Zarząd SU ( Milena Sławińska, Katarzyna Wojcieszak, Katarzyna Łęcka, Łukasz Sadowski, Igor Gocel)

 

               BĄDŹCIE AKTYWNI I DOBRZY DLA INNYCH!

 

   ”Biało-czerwone” warsztaty plastyczne

2 Maja uroczyście obchodzimy w naszym kraju Święto Flagi. To jeden z trzech symboli narodowych obok godła i hymnu. Z tej też okazji Samorząd Uczniowski przeprowadził warsztaty plastyczne dla uczniów zerówek. Pod okiem starszych kolegów dzieci przygotowały piękne biało-czerwone prace: serca z hasłami „Kocham Polskę”, „Polska – moja Ojczyzna”,  „Jestem Polakiem” oraz kwiaty i flagi. Prace wykonane przez uczestników naszych warsztatów ozdobiły szkolne tablice i korytarze.