Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego 2020

7 września odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2020/2021. Zgłosiło się 10 kandydatów z klas VI-VIII, którzy podczas trwającej kilka dni kampanii wyborczej zaprezentowali swoje zainteresowania i pomysły na ciekawe akcje SU w bieżącym roku szkolnym, tak innym od poprzednich ze względu na funkcjonujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego.
Najwięcej głosów zdobyło pięcioro uczniów: Milena Sławińska z klasy 7c, Igor Gocel z klasy 8b, Katarzyna Wojcieszak – klasa7c i dwoje przedstawicieli klasy 7a – Łukasz Sadowski i Katarzyna Łęcka.
Opiekunami SU są: p. Małgorzata Bisińska - Siara i p. Agata Augustyniak.

 

Oficjalny Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca: Milena Sławińska

Interesuje się śpiewem i tańcem. Jest aktywną artystką w Zespole „Wolanianki”. W SU pracuje drugi rok. Cieszy się dużym zaufaniem koleżanek i kolegów w szkole.

Zastępca: Łukasz Sadowski

Uczeń Kasy VII a. Jest ambitny, aktywny i zaangażowany w życie swojej klasy. Lubi matematykę.

Mediator: Igor Gocel

Przedstawiciel klas ósmych. Od ubiegłego roku dba o nagłośnienie wszystkich imprez w szkole. Interesuje się wszystkim, co jest związane z matematyką.

Sekretarz: Katarzyna Łęcka

Od kilku lat pracuje w Aktywie Bibliotecznym. Jest bardzo sumienna i z wielkim zaangażowaniem podchodzi do swoich zadań. W każdym roku szkolnym ma 100% frekwencję.

Skarbnik: Katarzyna Wojcieszak

Interesuje się sportem, a w szczególności akrobatyką. Jest bardzo aktywna, ambitna i energiczna. Po raz drugi została wybrana do Rady SU.

 Gratulujemy!

Tuesday the 22nd. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.