Czym jest Samorząd Uczniowski?

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nimi być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.

Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.

Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii politycznej. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Samorząd jest organizacją demokratyczną.

Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

p. Anna Klusek

opiekun Samorządu Uczniowskiego 2015/2016

 

 

Wednesday the 5th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.