STOP

STOP PRZEMOCY!!!

STOP AGRESJI!!!!

STOP GŁUPOCIE!!!

5 października 2015 roku uczniowie, którzy zostali wybrani do pełnienia określonych funkcji w Samorządzie Uczniowskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Publicznym Gimnazjum w Wolanowie zorganizowali apel i wygłosili odezwę skierowaną do wszystkich uczniów szkoły.

            Kacper Jabłonka, Natalia Jedlikowska, Hubert Domagalski, Klaudia Drabik zwrócili uwagę na niewłaściwe zachowania młodych ludzi, poprosili o reagowanie na wszelką przemoc i złe postawy, które, niestety, są zbyt częste.

            Samorząd Uczniowski zwrócił uwagę na podstawowe negatywne „grzechy” młodych ludzi: śmiecenie w szkole i poza nią, brak znajomości podstawowych zasad zachowania, wulgaryzm, nieuctwo i niechęć do pozytywnych aktywnych postaw społecznych .

            Jeszcze raz prosimy o zmianę zachowań!!!!!

Wednesday the 5th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.