Bawmy się!!!

7 października 2015 roku Samorząd Uczniowski ZSO-PG w Wolanowie zorganizował zabawę taneczną, w trakcie której do grona gimnazjalistów w symboliczny sposób zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych PG. W trakcie szkolnej imprezy złożono także serdeczne życzenia wszystkim chłopcom (upamiętniono Dzień Chłopaka).

         Wspólna zabawa (konkursy, organizacja imprezy) przyczyniły się do integracji uczniów i propagowanie właściwych form zachowania.

         Do zobaczenia na kolejnych tanecznych spotkaniach!!!:)

Tuesday the 26th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.