Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Miesiąc listopad  2020
konto
05 9115 0002 0030 0300 0332 0001
Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.
* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 października obejmujący okres żywienia:
od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.
(20 dni roboczych)  kwota za obiady 70,00 zł .
* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.
Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.
Zgłoszone nieobecności odliczamy od kwoty podanej poniżej .

 Wysokość wpłaty za miesiąc październik   

(20 dni):  70,00 zł ( 3,50zł x20dni = 70,00 zł)

Monday the 26th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.