Stolówka ...

Utworzono: środa, 30 sierpień 2023 Opublikowano

strzala-ruchomy-obrazek-0314Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

 

Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce
w Wolanowie

Miesiąc wrzesień 2023 r.

konto
05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 * Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 05 września   (prosimy o terminowe wpłaty)   obejmujący okres żywienia:
od 11 od 29 września 2023 r.
(15 dni roboczych)  kwota za obiady 90,00 zł

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie  zwracamy)
Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  w kolejnych miesiącach. 

Wysokość wpłaty za miesiąc wrzesień

(15 dni): 90,00 zł ( 6,00zł x15dni = 90,00zł)

Thursday the 21st. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.