POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „KARTA Z WIELKANOCY”

Drukuj
Utworzono: wtorek, 23 marzec 2021


Uczniowie z klas 4-7 z PSP w Wolanowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie plastycznym „Karta z Wielkanocy”, organizowanym przez Dom Kultury „Borki” w Radomiu.
Celem konkursu było: kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej, podkreślenie znaczenia Świąt w kształceniu osobowości dziecka, przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny, rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej ,promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej tradycje, zwyczaje, obyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi
W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 25 uczniów, którzy wykonali prace pod kierunkiem pań: A. Kosiec i B. Rosińskiej. Z nadesłanych prac, zgodnie z regulaminem konkursu zostało wytypowanych dziesięć. Uczniowie, których prace zostały przesłane do organizatora to:
Aleksandra Chodyra kl. 5c, Aleksandra Golińska kl. 5a, Amelia Szwarczewska 6c,Filip Przybyło kl. 5c,Milena Sławińska kl. 7c, Natalia Grzywacz kl. 7b, Tomasz Obrzydowicz kl. 4a,Wiktoria Nowocień kl. 5a, Zuzanna Woźniak kl. 7b, Wiktoria Woźniak kl. 4b.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej DK"Borki"- www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 02.04.2021r.

Opracowała: Anna Kosiec

 

Saturday the 17th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.