KONKURS PLASTYCZNY „PSIE MARZENIA”

Drukuj
Utworzono: czwartek, 08 kwiecień 2021

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pn „Psie marzenia”.
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wolanów oraz GCKiB w Wolanowie.
Celem konkursu było: rozwijanie wrażliwości i empatii na świat zwierząt, promowanie i rozpowszechnianie miłości do zwierząt, uświadomienie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania zwierząt, promowanie pozytywnych zachowań związanych z odpowiedzialnością za los zwierząt, uświadamianie problemu bezdomności zwierząt, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, inwencji twórczej oraz indywidualnych zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.
Konkurs był przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych: „Maluch”, „Młodzik” i „Młodzież”.
Prace na konkurs doręczyli uczniowie: Wiktoria Woźniak kl. 4b, Aleksandra Myszkiewicz kl. 5a,Julian Janas kl.5b, Amelia Szwarczewska kl.6c, Aleksandra Chodyra kl.5c, Krzysztof Stani kl.6c, Patrycja Poneta kl.7b, Olga Orłowska kl.8a, Milena Sławińska kl. 7c, Aleksandra Kijas kl.6a
Prace zostały przekazane do organizatora w dn.31.03.2021
Rozstrzygnięcie konkursu, zgodnie z Regulaminem, ma nastąpić do dn.15.04.
Komisja konkursowa, powołana przez organizatora rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów.
Wybrane prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy, portalu społecznościowym Facebooku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie. Laureaci oraz uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami szkolnymi na uroczystość wręczenia nagród.

Opracowała: Anna Kosiec

 

Saturday the 17th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.