,,Cyberprzemocy mówimy NIE!"

Drukuj
Utworzono: wtorek, 14 wrzesień 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. ,,Cyberprzemocy mówimy NIE!" w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego ,,Bezpieczny Powiat Radomski", organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.
Konkurs polega na stworzeniu MEM-u internetowego, który swoją stroną graficzną zwróci uwagę młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą, podniesie wiedzy na temat zagrożeń, którym może sprzyjać korzystanie z sieci Internet.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkól podstawowych od klasy od VI do VIII oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Radomskiego.

Dokładne informacje dostępne są w regulaminie.

 Regulamin konkursu

Prace konkursowe wraz z potrzebną dokumentacją należy składać najpóźniej do 13 października do p. Małgorzaty Kuśmierczyk – sala 12.

Sunday the 19th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.