Świąteczna zbiórka żywności

Drukuj

Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu,
zyskuje na tym nasza dusza.”

W dniach 15-16 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyła się świąteczna zbiórka żywności. Dary (produkty spożywcze o długim terminie przydatności) posłużyły do przygotowania przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas 18. paczek dla szczególnie ubogich rodzin, dotkniętych ciężką chorobą, niepełnosprawnością, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Znalazły się wśród nich rodziny wielodzietne oraz osoby starsze i samotne pochodzące z terenu naszej gminy. W tygodniu przedświątecznym nauczyciele dostarczyli zebrane produkty do odbiorców wskazanych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolanowie przez wychowawców i szkolną pedagog. Cieszymy się, że posłannictwo naszego patrona, św. Jana Pawła II przynosi skutki również w naszej szkole. Głosił on bowiem: „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. ”

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację akcji.

                                                                                                 Agnieszka Wlazło

Friday the 27th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.