Stołówka

Wolanów, dn. 10.09.2020 r.                    

Ogłoszenie

       W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną stołówka zawiesiła działalność w PSP w Wolanowie dnia 12.03.2020 r. Dzieci uczęszczające na stołówkę, którym rodzice opłacili obiady na miesiąc marzec, nie wykorzystały w pełni kwoty podanej w deklaracji. Pieniądze, które pozostały w marcu, zostały przesunięte na miesiąc wrzesień 2020 r.

Wydawanie zaległych obiadów szkolnych zostaje wznowione z dniem  16.09.2020 r. Nowych uczniów, do korzystania z posiłków zapraszamy od 01 października po wcześniejszym przelewie na konto.

                                                         Serdecznie zapraszamy

 

Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie
Miesiąc październik   2020

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 września obejmujący okres żywienia:

od 1 października do 31 października 2020 r.

(21 dni roboczych)  kwota za obiady 73,50 zł .

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.
Zgłoszone nieobecności odliczamy od kwoty podanej poniżej.

Wysokość wpłaty za miesiąc październik   

(21 dni):  73,50 zł ( 3,50zł x21dni = 73,50 zł)

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
w roku szkolnym 2020/2021

 

Tuesday the 22nd. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.