Ewakuacja

5 października w PSP im. JP II zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Łącznie wzięło udział 453 stałych użytkowników obiektu, w tym 410 uczniów. Akcja przebiegała spokojnie, bez zakłóceń. Dzieci opuściły szkołę sprawnie, w zwartych grupach, wykorzystując łąńcuchy ewakuacyjne. Wykorzystano wszystkie wyjścia ewakuacyjne zgodnie z planem ewakuacji.

Monday the 26th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.