Rodzina Szkół imienia Jana Pawła II.

Wraz z nadaniem imienia Jana Pawła II naszej szkole, dzięki staraniom Pana Dyrektora Zbigniewa Sarnata, nasza placówka dołączyła do grona Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.

Organizacja ta powstała w 1999 roku i ma za zadanie zrzeszać placówki oświatowe noszące imię Jana Pawła II na terenie Polski. Wspólne inicjatywy podejmowane w Rodzinie Szkół imienia Jana Pawła II mają za zadanie pomóc uczniom i nauczycielom w zgłębianiu nauczania Jana Pawła II i podejmowaniu wspólnych inicjatyw wspierających proces dydaktyczny i wychowawczy skierowany do kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Tradycją Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II, jest coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. W tym roku 8 października odbyła się ona już po raz 20.
Ze względu na stan epidemii koronawirusa, została ona ograniczona tylko do uczestnictwa przedstawicieli poszczególnych szkół oraz udziału pocztów sztandarowych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z pocztu sztandarowego Przemysław Tarnowski, Olga Orłowska, Maja Pieczeniak, Bartosz Ślizak i Martyna Golińska oraz przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Elżbieta Kazała – Maziarz, Beata Rosińska, Konrad Gałka i ks. Mariusz Chamerski. Obecna była także Wójt Gminy Wolanów dr Ewa Markowska – Bzducha, jako przedstawicielka organu prowadzącego naszą szkołę.

 

Spotkanie miało miejsce na placu przed Sanktuarium, gdzie na błoniach częstochowskich zgromadzili się przedstawiciele przybyłych szkół. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy senior diecezji częstochowskiej ks. bp. Antoni Długosz. Zgromadzeni na wspólnym świętowaniu wysłali także telegram do Ojca św. Franciszka, w którym obiecali nieustanne pogłębianie nauczania św. Jana Pawła II i wprowadzanie w czyn społecznego
i moralnego nauczania swojego Patrona.

Ufamy, że nasza obecność na tym spotkaniu stanie się tradycją naszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.

Monday the 26th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.