Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Utworzono: czwartek, 11 marzec 2021 Opublikowano

Miesiąc kwiecień 2021
konto
05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 marca obejmujący okres żywienia:
od 7 kwietnia  do 30 kwietnia  2021 r.
 (18 dni roboczych)  kwota za obiady 63,00 zł .
* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.
Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.
Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  od kwoty podanej poniżej.

Wysokość wpłaty za miesiąc kwiecień

(18dni):  63,00 zł ( 3,50zł x18 dni = 63,00 zł)

 

 

Saturday the 17th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.