Stołówka ...

Utworzono: czwartek, 02 wrzesień 2021 Opublikowano

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

 

Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Miesiąc wrzesień 2021
konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 07.09obejmujący okres żywienia:
od 13 września 30 września 2021 r. (14 dni roboczych) kwota za obiady 63,00 zł.

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy od kwoty podanej poniżej.

Wysokość wpłaty za miesiąc wrzesień (14dni):  
63,00 zł (4,50zł x14 dni = 63,00 zł)

Sunday the 19th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.