Święto Niepodległości w PSP im. Jana Pawła II w Wolanowie

Utworzono: wtorek, 16 listopad 2021 Opublikowano

Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.

 Jan Paweł II Pamięć i tożsamość

Dnia 10 listopada 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, powitano zebranych gości i odczytano fragment dzieła Jana Pawła II Pamięć i tożsamość.Szczególnym punktem uroczystości był Sąd nad Polską – forma teatralna, w której uczniowie odnieśli się do wydarzeń i postaci związanych z niepodległością naszego kraju. Wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy – w ten sposób przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Dyrektor szkoły Pan Zbigniew Sarnat w krótkim przemówieniu odniósł się do zagadnień wolności i patriotyzmu. Po wyprowadzeniu sztandaru, zakończono uroczystość przygotowaną z okazji upamiętnienia 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W imieniu organizatorów: Anny Klusek, Elżbiety Kacprzyckiej, Małgorzaty Bisińskiej – Siary, Anny Kosiec i Beaty Rosińskiej bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom za pomoc, wyrozumiałość i współpracę.
Szczególne podziękowania składam wszystkim uczniom, którzy włożyli wiele pracy, by przygotować to wyjątkowe patriotyczne spotkanie.
Zdjęcia mówią wszystko…

                                                                                         Anna Klusek

Saturday the 4th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.