Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce

Utworzono: wtorek, 15 listopad 2022 Opublikowano

Miesiąc grudzień 2022 r

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 * Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 listopada   (prosimy o terminowe wpłaty)   obejmujący okres żywienia:

od 01 do 22 grudnia 2022 r.
(16 dni roboczych)  kwota za obiady 96,00 zł

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie  zwracamy)
Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  w kolejnych miesiącach.  

Wysokość wpłaty za miesiąc grudzień
(16 dni): 96,00 zł ( 6,00zł x16dni = 96,00zł)

Tuesday the 6th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.