Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce

Utworzono: środa, 13 wrzesień 2023 Opublikowano

Miesiąc październik 2023 r.

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy  szkołę, klasę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 * Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 września   (prosimy o terminowe wpłaty)   obejmujący okres żywienia:

od 02 do 31 października 2023 r.

(22 dni roboczych)  kwota za obiady 132,00 zł

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń. (nadpłat nie  zwracamy)

Zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką odliczamy  w kolejnych miesiącach.   

Wysokość wpłaty za miesiąc październik

(22 dni): 132,00 zł ( 6,00zł x22dni = 132,00zł)

 

Sunday the 14th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.