„Papież Polak”

Utworzono: poniedziałek, 20 maj 2024 Opublikowano

W związku z corocznymi obchodami Dnia Patrona w PSP im. Jana Pawła II zorganizowany został konkurs plastyczny dla klas 0-III „Papież Polak”.
Celem konkursu było m.in.:
- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem Papieża Polaka;
- rozwijanie zainteresowań osobą Ojca Świętego;
- promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;
- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej;
- promowanie zainteresowań i talentów dzieci.
W konkursie wzięło udział 44 uczniów z klas 0-III. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością
i umiejętnościami plastycznymi.

Laureaci konkursu:
I miejsce: Pola Borkowska z kl. 3b, Amelia Domagała z kl. 3b;
II miejsce: Dominika Sirak z kl. 3b, Zuzanna Wojtowicz z kl. 3b;
III miejsce: Kacper Łoboda z kl. 1c , Gabriela Tomczyk z 3b.

Wyróżnienia: Oliwia Nowocień z kl. 1c,  Zuzanna Ślizak z kl. 1c, Zofia Kaźmierczak z kl. 2a, Jakub Burkiewicz z kl. 3b, Aniela Krawczuk z kl. 3b, Magdalena Kazała z kl. 3c.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w dniu 17 maja 2024 r. podczas obchodów Dnia Patrona. Wręczyli je Pan Dyrektor Zbigniew Sarnat i Pani Wicedyrektor Bogusława Marszałek. Wykonane prace zostały zaprezentowane na wystawach pokonkursowych.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zachęcamy
do udziału w kolejnych konkursach.

Konkurs zorganizowały: Ewa Kijas, Beata Życińska, Agnieszka Szpara.

Sunday the 14th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.