Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

 Miesiąc marzec  2019

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

 

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24  lutego  2018 r. obejmujący okres żywienia: od 01 marca do 31 marca 2019 r. (21 dni roboczych)

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności. .

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 690 004 738 lub u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

 

    Wysokość wpłaty za miesiąc marzec (21dni): 73,50 ( 3,50zł X 21 dni = 73,50 zł)

 

   Uwaga !  Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat !

Monday the 27th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.