Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Miesiąc kwiecień  2019

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24  marca  2018 r. obejmujący okres żywienia: od 01 kwietnia  do  30 kwietnia 2019 r. (11 dni roboczych)

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności. .

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 690 004 738 lub u intendenta tel. 574002802.

 Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

 Wysokość wpłaty za miesiąc kwiecień (11dni): 38,50 ( 3,50zł X 11 dni = 38,50 zł)

Uwaga !  Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Sunday the 25th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.