Wpłaty na obiady - maj 2019

Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Miesiąc maj 2019

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 30 kwietnia  2018 r. obejmujący okres żywienia: od 06 maja  do  31 maja   2019 r. (20 dni roboczych)

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności. .

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 690 004 738 lub u intendenta tel. 574002802.

Bardzo proszę o odliczenie kwoty za niewykorzystane obiady w miesiącu kwietniu .

    Wysokość wpłaty za miesiąc maj  (20dni): 70,00 ( 3,50zł X 20 dni = 70 zł)

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

   Uwaga !  Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat !

Wednesday the 27th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.