„Bajeczne teatrzyki…”

Uczniowie klasy 5b Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie w ramach zajęć z języka polskiego realizowali projekt teatralny. Na lekcjach analizowali treść bajek Ezopa, Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza. Odczytywali płynące z nich morały. Poznali cechy gatunkowe bajki. Następnie teksty literackie posłużyły do stworzenia teatrzyków kukiełkowych.  Podzieleni na grupy uczniowie  musieli współpracować: rozdzielić zadania, wykonać scenę i kukiełki, dostosować podkład muzyczny. Po przygotowaniu głosowej interpretacji bajek zademonstrowali teatrzyki swoim rówieśnikom z klasy. Ponieważ prezentacje były bardzo ciekawe, kolorowe, kunsztownie wykonane, 14 maja  przedstawili je również dzieciom z Oddziału ”0”, które z wypiekami na twarzy oglądały spektakle starszych kolegów. Piątoklasiści pochwalili się efektami swojego  wspólnego wysiłku, zebrali gromkie brawa, co zachęciło ich do dalszego doskonalenia warsztatu teatralnego. Kto wie, może wśród nich kiełkują przyszłe aktorskie sławy…?

Opracowała Agnieszka Wlazło

 

Saturday the 21st. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.