Stołówka szkolna zaprasza!

 

Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie

Miesiąc wrzesień  2019

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 05 września 2019 r. obejmujący okres żywienia: od 9 września do  30 września 2019 r. (16 dni roboczych)

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu    nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 690 004 738 lub u intendenta tel. 574002802.

 

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

    Wysokość wpłaty za miesiąc wrzesień    (16 dni): 56 zł ( 3,50zł X 16 dni = 56 zł)

 

   Uwaga !  Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat !

 

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020

Saturday the 21st. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.