Apel

Z inicjatywy dyrektora naszej szkoły pana Zbigniewa Sarmata 26 września odbył się apel. Celem tego spotkania było przedstawienie społeczności szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego i opiekunów. Mateusz Siara, Zuzanna Golińska, Dominik Lipiński, Milena Sławińska i Katarzyna Wojcieszak powiedzieli kilka słów o sobie. Z. Golińska przedstawiła plan działań SU i omówiła najwcześniejsze zadania przewidziane na ten rok szkolny.

Thursday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.