Dyskoteka

W myśl hasła: „Nie samą nauką żyje uczeń” w czwartek 3 października 2019 r. SU zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę. Szczególną okolicznością był oczywiście Dzień Chłopaka, który tradycyjnie obchodzimy 30 września.. Z tej właśnie okazji Zuzanna Golińska w imieniu wszystkich dziewczyn złożyła chłopakom serdeczne życzenia i zaprosiła do wspólnej zabawy.
SU rozprowadzał za drobną odpłatnością bilety wstępu i napoje. O nagłośnienie i muzykę zadbali uczniowie klasy VIIIb. Dominik Lipiński, Grzegorz Kaśkiewicz, Kamil Goliński i Bartosz Sokołowski pod nadzorem p. Konrada Gałki.
Opiekę na dyskotece sprawowały: p. Anna Klusek, p. Małgorzata Siara i p. Agata Augustyniak. Dziękujemy rodzicom: p. Pisarek i p. Lipińskiej za pomoc w opiece.

 

Thursday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.