Wpłaty na obiady w szkolnej stołówce w Wolanowie miesiąc listopad 2019

konto

05 9115 0002 0030 0300 0332 0001

Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę. W tytule wpłaty przelewu podajemy szkołę, miesiąc i rok, na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy z góry na dany miesiąc do 24 października obejmujący okres żywienia: od 01 listopada do  30 listopada 2019 r. (19 dni roboczych)

* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie u intendenta tel. 574002802.

Prosimy o wpłacenie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.

Zgłoszone nieobecności odliczamy od kwoty podanej poniżej.

    Wysokość wpłaty za miesiąc listopad (19 dni): 66,50 zł ( 3,50zł X 19 dni = 66,50 zł )

Thursday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.