II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O MAZOWSZU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

„Słynni Mazowszanie poruszają serca, dusze i umysły Polaków”

 Krzyżówka

Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza część polegała na realizacji projektu edukacyjnego o Mazowszu przez grupę uczniów liczącą od 3 do 5 osób. Realizacja projektu jest warunkiem przystąpienia uczniów do drugiej części konkursu – konkursu wiedzowego, który odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.
Grupa uczniów klasy 8b w składzie: Klaudia Kalita, Wiktoria Kalita, Wiktoria Lożyńska, Bartosz Sokołowski, Jakub Tokarski, uczęszczając na zajęcia koła geograficznego, zgłosiła chęć udziału w konkursie o Mazowszu. Od połowy października do połowy grudnia uczniowie ci, pod kierunkiem i przy wsparciu nauczycieli: R. Bieniek, D. Bujak,
M. Kuśmierczyk, zrealizowali projekt pt. „Słynni Mazowszanie pobudzają serca, dusze
i umysły Polaków”. Projekt miał na celu przybliżenie sylwetek pisarzy, poetów, twórców muzyki klasycznej, muzyki popularnej oraz reżyserów, którzy urodzili się na Mazowszu
i których twórczość wpłynęła na duchowe odczucia Polaków. Realizatorzy projektu, poszukując informacji w różnych źródłach, samodzielnie dokonali wyboru osób, którym chcieli poświęcić projekt.
Efektem realizacji projektu jest prezentacja multimedialna połączona z quizem
i krzyżówką, które dają odbiorcom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o ludziach tworzących kulturę Mazowsza i Polski.
Grupa projektowa podzieliła się wiedzą i efektami swojej pracy ze swoimi kolegami
z klasy, przeprowadzając dla nich lekcję o słynnych Mazowszanach.

Wednesday the 5th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.