100 lat od dnia narodzin Wielkiego Polaka

Dzień 18 maja 1920 roku nie był dla żyjących wtedy ludzi jakimś szczególnym dniem.
W małej miejscowości Wadowice życie toczyło się tak jak każdego dnia. Ludzie dokądś się spieszyli, podejmowali pracę, w mieszkaniach przygotowywano posiłki, małe dzieci biegały między dorosłymi. Nawet zegar na wadowickim kościele nie przyspieszył. Życie mieszkańców było takie samo jak dzień wcześniej. Tylko w rodzinie Emilii i Karola Wojtyłów wydarzył się wielki cud. Narodził się ich kolejny syn, któremu później na chrzcie św. nadali imię Karol. Jak pokazuje nam historia i upływający czas, imię to, a jeszcze bardziej osoba, która to imię nosiła, na zawsze zapisała się w historii Wadowic, Polski, Kościoła Rzymskokatolickiego i całego świata. Jak się bowiem okazało dokładnie 58 lat później, 16 października 1978 roku, Karol Wojtyła został wybrany w Watykanie na następcę papieża Jana Pawła I i przyjął imię Jan Paweł II.

 

Dziś, gdy mija 100 lat od dnia narodzin Wielkiego Polaka z podziwem patrzymy na Jego osobę i dzieła, których dokonał podczas swojego pontyfikatu, a który zakończył się śmiercią
2 kwietnia 2005. Jego osobowość i pracowitość są dla nas wzorem, który chcemy choćby
w najmniejszym stopniu realizować w naszym codziennym funkcjonowaniu. Na pierwszy plan życia św. Jana Pawła II wyłania się Jego wielka religijność i zaufanie wobec Boga. Takie cechy życia religijnego wyniósł ze swojego rodzinnego domu. Jak wspominał po latach w swoich wypowiedziach, przed oczami wciąż miał widok swojego ojca, który z różańcem w dłoni każdego wieczoru klęczał przed obrazem Matki Bożej. Ten obraz swojego ojca pogrążonego
w modlitwie zaowocował w życiu Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku, gdy po zamachu na Jego życie całkowicie zawierzył Matce Bożej Fatimskiej, dając świadectwo, że to właśnie Dziewica z Fatimy wyprosiła Mu powrót do zdrowia.

Jako Polacy wdzięczni jesteśmy Papieżowi za wielką miłość do naszej Ojczyzny. W czasie swojego pontyfikatu podczas oficjalnych pielgrzymek odwiedził naszą Ojczyznę dziewięć razy. Każda z nich wnosiła w życie Polaków nowe światło i nową nadzieję. Starsze pokolenie Polaków pamięta Jego znamienną modlitwę na Placu Zwycięstwa w Warszawie, gdy wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Wydarzenia kolejnych lat po tych słowach doprowadziły do wielkiej przemiany w życiu naszego narodu, przynosząc przemianę społeczno – polityczną. Trzeba podkreślić, że papieskie nauczanie Jana Pawła II, nigdy nie było pozbawione ducha patriotyzmu, który stawiał wymagania narodowi polskiemu. Do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze w 1983 roku mówił: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Śmierć Papieża Jana Pawła II, dla wszystkich Polaków i nie tylko, była momentem, który
w sercach ludzi zapisał się wielkimi literami. Setki i tysiące ludzi gromadzących się na modlitwie w intencji Papieża Wojtyły w różnych zakątach świata. Wielkie gesty pojednania i zgody wśród środowisk kibiców różnych drużyn piłkarskich. Tysiące zniczy zapalonych w miejscach szczególnie związanych z Janem Pawłem II lub przy Jego pomnikach. To są żywe dowody wpływu Papieża na życie społeczeństw i narodów.

Przygotowując się do przyjęcia imienia Jana Pawła II, jako społeczność szkolna jesteśmy wdzięczni, że dane nam będzie uczcić i upamiętnić niewątpliwie jednego z największych Polaków. Z dumą będziemy starać się realizować Jego nauczanie.

Sunday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.