Odbiór świadectw

 

Odbiór świadectw 26 czerwca 2020 r.

Pamiętaj!!!


• W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, jeśli nie jest to możliwe korzystaj z osłony na usta i nos.
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły

 

Sunday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.