Informacje ogólne

Drukuj

 

Publiczne Gimnazjum w Wolanowie wchodzi w skład funkcjonującego od 1 września 2002r Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, którego dyrektorem od 1 września 2012 roku jest mgr inż. Elżbieta Wertejuk.  W gminie Wolanów Zespół Szkół Ogólnokształcących tworzy znaczące centrum edukacyjne, sportowe i kulturalne. Placówka ta ma charakter wiejski.

Zespół dobrze przygotowanych nauczycieli  dba o  dzieci do egzaminu gimnazjalnego i podjęcia dalszego kształcenia na wyższym poziomie oraz do podejmowania odpowiednich decyzji na współczesnym rynku pracy. Dlatego ciągle poszerzana jest  oferta edukacyjna szkoły. Gimnazjaliści  mogą wybrać profil klasy tj. matematyczno-techniczny, humanistyczno-teatralny, sportowy, turystyczno-językowy oraz ogólny. Biorą udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, organizowanych na szczeblu powiatu, województwa. Szkoła dba owychowabie W szkole działa zespół folklorystycznym "Wolanianki".

Sunday the 20th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.