GRUPA TEATRALNA „TEATR Z KLASĄ”

Drukuj

W PSP w Wolanowie działa grupa teatralna pod nazwą „TEATR Z KLASĄ”, prowadzona przez p. Annę Kosiec.

Uczniowska grupa aktorska powstała w 2013 roku i obejmowała uczniów gimnazjum. W okresie 2013-2018 realizowane były liczne projekty artystyczne i innowacje z zakresu edukacji kulturalnej, zamieszczane regularnie na stronie internetowej w zakładce Teatr szkolny. Po reformie oświaty, zasady tworzenia grupy uległy zmianie i w tym roku została utworzona na nowo. Obecnie  trzon zespołu tworzą uczniowie klasy VA z PSP w Wolanowie, ale w zajęciach uczestniczą również czwartoklasiści. Zajęcia odbywają się czwartki w godz. 12.30- 14.05.   Uczestnicy poznają elementy gry aktorskiej, improwizacji, kreatywności zespołowej i powoli oswajają się ze sceną. Bliskie są nam również zagadnienia pedagogiki teatru oraz szeroko rozumiana edukacja kulturalna, ukierunkowana na teatr – wyjazdy na spektakle, wycieczki, przeglądy.

W roku szkolnym 2018/19 przystąpiliśmy do programu „Mój Teatr” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji nowego spektaklu, którego premiera planowana jest na grudzień 2019 r. Zespoły z Mazowsza zaprezentują efekty swojej pracy na sali teatralnej MIK w Warszawie, a później będziemy chcieli pokazać spektakl również w środowisku lokalnym oraz na innych lokalnych przeglądach. Przedstawienie, nad którym obecnie pracujemy na zajęciach koła to musical pt.”Królowa Śniegu”- opowieść o wartościach, o wielkiej roli przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka.

W tym roku odbędą się jeszcze warsztaty z naszym opiekunem artystycznym-reżyserem p. Sławomirem Krawczyńskim. A po wakacjach …będziemy pracować dalej, nad tekstem, piosenkami, choreografią, scenografią i kostiumami. I liczymy na wsparcie naszych działań.

Opracowała: Anna Kosiec

Saturday the 21st. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.